Valoració tècnica del Decret Llei 5/2019 des del prisma del dret a l’habitatge: mesures per millorar la situació habitacional

Aquesta proposta normativa va generar un debat intens entre els diferents agents del món de l’habitatge. Els motius són el seu important abast (modifica més de mig centenar d’articles de lleis vigents), els continguts que conté, l’elecció de la figura d’un Decret Llei, la manca de consultes prèvies, la seva aprovació i possible convalidació al Parlament. Les entitats socials impulsores de la ILP Habitatge-Llei 24/2015 i del 30% d’habitatge protegit, en van fer per exemple, una valoració inicial força crítica.

Tal i com es va fer públic a principis d’abril el Govern de la Generalitat va optar per retirar aquesta proposta normativa per tal de cercar l’acord i els suports que requereix la seva aprovació.

Des de l’Observatori DESC hem vist la necessitat de fer-ne una valoració tècnica inicial des del prisma del dret a l’habitatge.

Amb aquests precedents i en un context que cal transformar en una oportunitat realitzant aportacions constructives, s’han elaborat dos documents:

El document de valoració tècnica distingeix entre les mesures que es poden considerar d’interès pel dret a l’habitatge (A), les que cal valorar negativament pels efectes que pot suposar en aquest camp (B) i les que es podrien millorar o que manquen i per tant, caldria pensar en incorporar (C).

El document de guia de les modificacions legislatives incorpora un índex de continguts d’aquesta proposta normativa, una llista de les modificacions que conté i una útil comparativa entre la normativa vigent i les modificacions del Decret.

Ambdós documents tenen per objectiu esdevenir eines per a col·laborar a que els diferents agents implicats puguin analitzar aquesta proposta en matèria d’habitatge, fent-hi aportacions i promovent que s’aprovi en un futur proper un nou Decret que garanteixi el dret a l’habitatge.

L’Observatori és un centre de drets humans que promou els drets socials combinant la incidència, la recerca, la formació i el litigi estratègic.  Esperem que aquests materials us resultin útils!

Multimèdia

nou-decret-llei-Generalitat