Àmbits de treball

L’Observatori concentra els seus esforços en desmuntar la percepció devaluada dels drets socials -dret a l’habitatge, al treball, a l’educació, a la salut, a l’alimentació- en relació a d’altres drets considerats fonamentals com els drets civils i polítics i els drets patrimonials.

Per a més informació sobre el nostre treball i serveis oferts a altres organitzacions i institucions, visiti el Catàleg de Serveis Àrea Habitatge i Ciutat.