L’actual model agroexportador no és neutre sobre el territori, les persones o les activitats que es desenvolupen. Concep la transformació agresiva del medi com un objecte mercantil d’explotació econòmica agroalimentària amb una característica que li és definitòria: transforma i explota el medi com un mitjà desvinculat de les necessitats socials i d'abastiment d’un territori, de la seva població i dels impactes ambientals, econòmics i laborals que el mercantilisme alimentari genera a escala local i global.

 

Els impactes de l’extractivisme agroexportador sobre els drets socials de persones i pobles a una producció, distribució i cobertura sostenible, suficient, universal i diversificada d’una necessitat humana bàsica com l’alimentació forma part d’un dels àmbits de estratègics de treball, recerca i anàlisi de polítiques públiques de l’Observatori DESC en els propers anys.