[Guia] Moure'ns com volem

La mobilitat emergeix com un element fonamental en la nostra societat, per. els impactes adversos associats als mitjans de transport convencionals ens insten a considerar un gir cap a un model més sostenible i just. A través d’aquesta guia, s’han analitzat les problemàtiques ambientals i socials del model tradicional de mobilitat basat en combustibles fòssils i del nou paradigma de la mobilitat elèctrica privada a Barcelona i Catalunya. A més, s’han presentat propostes d’acció desenvolupades per moviments socials per millorar el sector del transport en el marc de la transici. cap a una societat ecosocial, a Barcelona. 

La primera part de la guia analitza les diferents problemàtiques socials i ambientals que presenten tant el model actual de mobilitat de combustió, com el model basat en la mobilitat elèctrica privada a Catalunya en general i a Barcelona específicament. Aquesta anàlisi parteix de les conclusions de diversos informes i recerques dutes a terme tant per l’Observatori DESCA com per ECOSERVEIS en l’àmbit de la mobilitat. La primera part de la guia analitza les diferents problemàtiques socials i ambientals que presenten tant el model actual de mobilitat de combustió, com el model basat en la mobilitat elèctrica privada a Catalunya en general i a Barcelona específicament. Aquesta an.lisi parteix de les conclusions de diversos informes i recerques dutes a terme tant per l’Observatori DESC com per ECOSERVEIS en l’.mbit de la mobilitat. Concretament, de les següents publicacions:

La segona part de la guia presenta propostes d’acció amb l’objectiu de guiar el sector de la mobilitat el transport cap a una dimensió sostenible i equitativa per a tothom a Barcelona. A través de diferents eixos sectorials, s’han formulat 13 propostes prioritzades per entitats socials de Catalunya. Les propostes, que s’hauran d’anar desenvolupant, abasten des de la millora de la infraestructura ferroviària fins a la pacificació de les ciutats i la promoci. d’una compra p.blica responsable des d’un punt de vista gen.ric o m.s concret. Cada proposta busca allunyar-nos de la contaminaci. atmosf.rica i local i els riscos per a la salut derivats de la mobilitat actual. A m.s, les propostes aspiren a promoure una transici. r.pida, equitativa i efica., amb la intenci. de crear un sistema de mobilitat amb baix impacte ambiental, l’.s de tecnologies renovables, models participatius i descentralitzats, i una atenci. especial a les necessitats de la poblaci. local i del territori.

En paral.lel, en cada proposta s’han identificat un conjunt de barreres que a dia d’avui eviten que aquestes propostes siguin una realitat, i que, per tant, s’hauran de superar per tal de poder-les dur a terme. Aquestes barreres fan refer.ncia tant als lobbies de poder del sector de l’autom.bil o la ind.stria a.ria, com a la voluntat pol.tica, la manca d’h.bits o la manca de recursos destinats al sector ferroviari. En .ltima inst.ncia, aquesta guia proposa fer un pas cap a un futur en l’.mbit de la mobilitat per fer-la m.s sostenible, justa, conscient, compartida i inclusiva. Les propostes aqu. presentades s’adapten a criteris ambientals, socials i de salut, amb l’esperan.a de transformar el sistema de transport actual cap a una realitat m.s sostenible i equitativa per a tota la ciutadania de Barcelona.

Informació

Tipus publicació
Llibres i Informes
Editorial
Observatori DESC / Associació Ecoserveis
Data de publicació
Octubre 2023
Autors/es
Ecoserveis, Gisela Torrents Monegal