L'àrea de treball de Justícia Econòmica centra els seus esforços en la diagnosi de la precarietat i la pobresa, les seves causes i el rol de l'Estat del Benestar com a garant de la provisió de drets efectius. L'objectiu és ajudar a identificar pràctiques econòmiques i legislatives concretes que faciliten la vulneració de drets econòmics, l'augment de pobresa i precarietat, i proposar mesures, mobilitzacions i accions per revertir aquests fenòmens. En aquest sentit l'àrea té una primera línia de treball oberta sobre la precarietat en la subcontractació pública, dins d'un camp de recerca més ampli que són les noves pobreses laborals. Analitzar amb xifres i amb relats de primera persona, traçar mapes de les bosses de precarietat, descriure el mecanisme que les fa possible i el nínxol de mercat que se'n lucra intensivament, i finalment alertar, mobilitzar i proposar canvis. Finalment, l'àrea aborda també un segon camp de treball intrínsecament relacionat amb el primer: el paper de l'Estat del benestar, el seu sosteniment i els seus múltiples deures alhora de garantir drets socials i econòmics.