Què fem?

L’Observatori DESC combina la incidència política amb la recerca, per mitjà de l'elaboració d'informes, estudis i publicacions, amb la voluntat de denunciar vulneracions de drets i cercar propostes de millora de la garantia dels DESCA. També organitzem cursos i jornades, potenciant la formació en Drets Humans i en aquelles eines necessàries per desenvolupar normativa i polítiques públiques per la transformació social. En aquest sentit, oferim assessorament tècnic a les administracions públiques en matèria de drets socials. El litigi estratègic és també una forma d'acompanyament de reivindicacions populars, que guien l'acció de l'Observatori DESCA. 

Per a més informació sobre el nostre treball i serveis oferts a altres organitzacions i institucions, fes una ullada al nostre Catàleg de Serveis Àrea Habitatge i Ciutat.