Radiografia: Joves Llogateres i Dret a l'Habitatge

L’accés a l’habitatge és un dels drets fonamentals del jovent que més dificultats presenta avui dia. El model d’habitatge basat en el lliure mercat i unes polítiques d’habitatge dirigides a activar el sector de la construcció i a fomentar la propietat privada, han contribuït al brutal encariment del preu de la compra i el lloguer. El fet de concebre l’habitatge com una mercaderia i no com un dret provoca que, actualment, només el 23,5% de les persones joves s’han pogut emancipar (Observatori Català de la Joventut, 2019). Amb la pandèmia de la Covid-19 aquesta ´situació s’ha agreujat.

Per aquest motiu, des del CNJC i l’Observatori DESC publiquem la radiografia “Joves Llogateres i Dret a l’Habitatge”. El mes de novembre de 2019 vam llançar una enquesta que van respondre més de 1.500 joves d'arreu del país, en la que es recollia informació sobre l'accés a l'habitatge del jovent i les condicions dels contractes de lloguer entre d'altres qüestions. En concret, l’enquesta apostava per focalitzar l’atenció sobre l’anàlisi dels abusos i/o vulneracions del dret en l’accés a l’habitatge en el lloguer amb perspectiva juvenil. 

Informació

Tipus publicació
Llibres i Informes
Data de publicació
07 octubre 2020
Autors/es
Consell Nacional de la Juventut Catalana i Observatori DESC