18 Juny, 2018
El lideratge i la força de moviments socials i entitats aconsegueix que s'activi aquesta mesura per primer cop a Catalunya
15 Juny, 2018
Dimarts passat realitzem una trobada entre persones afectades per la crisi habitacional i l’exrelator del dret a un habitatge digne de les Nacions Unides, Miloon Kothari. La trobada es va celebrar a la seu de la Plataforma d'Afectats de Barcelona (PAH) i va estar marcada per un diàleg proper entre Miloon i el públic.