Qui som?

L’Observatori DESC és un centre per la defensa dels Drets Humans que concentra els seus esforços en desmuntar la percepció devaluada dels Drets Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals (DESCA) -dret a l’habitatge, al treball, a l’educació, a la salut, a l’alimentació, a l'ambient sa- en relació a d’altres drets com els Drets Civils i Polítics i els drets patrimonials. Per fer-ho, l’Observatori combina la incidència política amb la recerca, l'assessorament, l’organització de formacions i jornades i el litigi estratègic. Així, es promouen investigacions i publicacions, s'organitzen seminaris i cursos i s’acompanyen reivindicacions i lluites populars. Tot plegat, sense perdre de vista la importància del treball en xarxes locals i globals i la participació en campanyes socials.

Web de transparència

Assemblea de sòcies

Són membres de l'Observatori DESC les persones i organitzacions següents:

Membres: Amnistia Internacional (observadores), Centre de Drets Humans Irídia, Comissions Obreres de Catalunya, Dones juristes, Grup de d'Antropologia Jurídica de l'ICA, Institut de Drets Humans de Catalunya, Intersindical Alternativa de Catalunya; Martí Batllori, Gonzalo Boyé, Isabel Elbal i Raquel Rodríguez.

Junta directiva

President: Marco Aparicio, Professor de Dret Constitucional de la Universitat de Girona (UdG).
Secretari: Raúl Márquez
Vocals: Natalia Caicedo, David Casassas, Eva Fernández, Juanma Pericàs, Guiomar Rovira i Irene Sabaté.

Equip tècnic

L'equip tècnic de l'Observatori està format per les següents persones: