Presentem la nostra recerca sobre ocupació i barraquisme al Congrés d'Antropologia

L'Àrea d'Habitatge de l'Observatori DESCA vam presentar la recerca Las ocupaciones de vivienda: un tipo histórico de vivienda precaria, insegura e informal al Congrés Català d'Antropologia 

El passat 25 de gener vam assistir al Congrés Català d'Antropologia (CoCA) que es va celebrar a la Universitat de Lleida per presentar l'informe "Las ocupaciones de vivienda: un tipo histórico de vivienda precaria, insegura e informal" dins el simposi "Habitatge i propietat en el marc de la crisi habitacional". Aquest simposi, coordinat per Marco Aparicio, Raúl Márquez i Irene Sabaté, es va dedicar a analitzar les causes i les diferents manifestacions de la crisi habitacional en el context català i espanyol, tot posant el focus en la tensió que es produeix entre les concepcions del dret a la propietat, d’una banda, com un dret il·limitat, i, de l’altra, com un dret que s’ha de compatibilitzar amb la funció social de la propietat per tal d’evitar la vulneració sistemàtica del dret a l’habitatge. Aquesta tensió entre el dret de propietat i la necessitat d’habitatge queda palesa en l’àmbit legislatiu, on les propostes que busquen limitar el dret a la propietat i que qüestionen la concepció mercantil de l’habitatge s’enfronten a fortes resistències.

Per aproximar-nos a aquest debat, es va proposar a partir d’un enfocament antropològic que contextualitzi les mateixes nocions de propietat i habitatge, les vulneracions del dret a l’habitatge en intersecció amb altres desigualtats, i que es fixi en els discursos, pràctiques i estratègies dels diferents actors del mercat immobiliari. El simposi vol acollir així treballs etnogràfics i/o teòrics que prenguin com a objecte d’estudi les ocupacions sense títol, les formes de discriminació en l’accés a habitatge, el fenomen dels habitatges buits, l’especulació immobiliària, els desnonaments, les accions de tutela estatal i d’autotutela del dret a l’habitatge, l’acció dels moviments socials, les iniciatives d’usos comunals i les formes d’apropiació col·lectiva del sòl i els immobles, entre d’altres.

Us compartim un text amb les idees principals que des de l'Àrea d'Habitatge de l'Observatori DESCA vam exposar a la nostra intervenció.

 

Multimèdia

Agenda

No s'han trobat esdeveniments propers.

Segueix-nos a X (abans Twitter)!