Presentem l'Anuari de Drets Socials i la Memòria del 2022!

Com a traca final del curs compartim dues publicacions molt representatives de l'activitat de l'Obseravatori DESC: l'Anuari de Drets Socials 2022 i la Memòria 2022. 

Abans de tancar el curs 2022-2023 des de l'Observatori DESC publiquem l'Anuari de Drets Socials i la Memòria, tots dos relatius a l'any 2022. Ambdós documents són molt representatius de la tasca que fem des de l'entitat, ja que detallen, per una banda, l'activitat recent -recollida en la memòria- i, per l'altra, la tasca d’“observatori” que realitzem des de la nostra entitat, presentant allò més destacat en els diferents àmbits que treballem.

El 2022 ha estat en bona mesura una tornada al ritme de vida anterior, sense acabar de posar la vida al centre ni repensar les nostres estructures econòmiques i socials, tampoc, segurament, les relacions humanes ni els propis drets. L’any 2022 ha estat marcat, malauradament, per la guerra a Ucraïna, amb les conseqüències devastadores que això implica en termes de drets humans i justícia global. A més, a casa nostra, l’encariment del cost de la vida està empobrint encara més les llars. Davant d’això, el 2022 ha protagonitzat importants mesures socials, com ara el topall d’augment dels lloguers al 2%, la rebaixa de l’IVA dels aliments bàsics, d’electricitat i gas o la revalorització de les pensions. Ara bé, l’enriquiment de les empreses energètiques, cadenes de supermercats i les entitats financeres no ha cessat de créixer. 

Memòria 2022: l'activitat de l'Observatori DESC després de deixar la covid enrere

En la memòria d'activitats del 2022 ha quedat reflectit que l’activitat de l’Observatori DESC ha estat lligada, sens dubte, a aquestes noves coordenades. Hem continuat fent recerca i investigació social, dirigida a promoure una lectura crítica de la realitat. Les nostres publicacions s’han dirigit, també, a instar canvis normatius i polítiques públiques que garanteixin els drets socials i ambientals. Així doncs, la incidència política ha seguit sent una altra de les tasques clau de la nostra entitat en els diferents àmbits que treballem: el dret a l’habitatge i a la ciutat, la justícia econòmica i els drets ambientals i sobirania alimentària. De la mà de xarxes i plataformes a nivell local, català, estatal i internacional, hem alçat la veu, un any més, per la defensa dels DESCA a nivell global. Com a balanç, podem afirmar que la nostra activitat s’ha intensificat, especialment pel que fa a la recerca i publicacions. A nivell d’incidència, la llei estatal d’habitatge i la creació del centre català d’empresa i drets humans, així com la COP 27, han estat qüestions de gran calat. 

L'Anuari de Drets Socials 2022: la mirada posada sobre els drets 

L’Anuari de Drets Socials, doncs, vol reforçar la tasca d’“observatori” que realitzem des de la nostra entitat. Aportem dades i bones pràctiques per a la garantia dels DESCA, recollim demandes des del carrer i reflexionem sobre temes candents des d’una perspectiva de drets. L’objectiu, doncs, és sistematitzar l’estat dels drets socials de forma anual amb una mirada transformadora i crítica. A més, volem que l’Anuari ens permeti acostar-nos a actors rellevants en cadascun dels drets que abordem, fer xarxa tant en la seva elaboració com en la seva presentació i socialització. Volem que sigui una eina a debat, una font de dades però al mateix temps una base per a qüestionar-nos col·lectivament cap on anem, com volem fer-ho i quins seran els nostres companys de viatge. 

Per a aquesta edició de l’Anuari, relativa a 2022, hem comptat amb la col·laboració de l’equip tècnic i de persones de la Junta i l’assemblea de l’Observatori, implicades a diferents espais socials i acadèmics. Afortunadament, en l’actualitat comptem amb un equip ampli especialitzat en diferents drets socials, econòmics i ambientals. És per aquest motiu que hem pogut treballar a fons el dret a l’habitatge, els drets ambientals i la sobirania alimentària. La tasca en l’àmbit d’empresa i drets humans és també rellevant, amb una mirada cap al sud i la justícia global, i en aquesta ocasió n’ha pogut fer una panoràmica el nostre president, Marco Aparicio, a la nota d’opinió. Pel que fa al dret a la salut, hem pogut comptar amb la veu de Juanma Pericàs, metge i investigador membre de l’Observatori.

Multimèdia

Agenda

No s'han trobat esdeveniments propers.

Segueix-nos a X (abans Twitter)!