Memòria 2022

Publiquem la memòria d’activitats de l’Observatori DESC de l’any 2022. Un any en què la Covid-19 començava a quedar lluny i s’ha recuperat la “normalitat” en molts aspectes.

Certament, ha estat en bona mesura una tornada al ritme de vida anterior, sense acabar de posar la vida al centre ni repensar les nostres estructures econòmiques i socials, tampoc, segurament, les relacions humanes ni els propis drets. L’any 2022 ha estat marcat, malauradament, per la guerra a Ucraïna, amb les conseqüències devastadores que això implica en termes de drets humans i justícia global. A més, a casa nostra, l’encariment del cost de la vida està empobrint encara més les llars. Davant d’això, el 2022 ha protagonitzat importants mesures socials, com ara el topall d’augment dels lloguers al 2%, la rebaixa de l’IVA dels aliments bàsics, d’electricitat i gas o la revalorització de les pensions. Ara bé, l’enriquiment de les empreses energètiques, cadenes de supermercats i les entitats financeres no ha cessat de créixer. L’anàlisi més concreta pel que fa als drets socials la podreu llegir a l’Anuari 2022, que estem acabant de confeccionar. 

L’activitat de l’Observatori DESC ha estat lligada, sens dubte, a aquestes noves coordenades. Hem continuat fent recerca i investigació social, dirigida a promoure una lectura crítica de la realitat. Les nostres publicacions s’han dirigit, també, a instar canvis normatius i polítiques públiques que garanteixin els drets socials i ambientals. Així doncs, la incidència política ha seguit sent una altra de les tasques clau de la nostra entitat en els diferents àmbits que treballem: el dret a l’habitatge i a la ciutat, la justícia econòmica i els drets ambientals i sobirania alimentària. De la mà de xarxes i plataformes a nivell local, català, estatal i internacional, hem alçat la veu, un any més, per la defensa dels DESCA a nivell global. Com a balanç, podem afirmar que la nostra activitat s’ha intensificat, especialment pel que fa a la recerca i publicacions. A nivell d’incidència, la llei estatal d’habitatge i la creació del centre català d’empresa i drets humans, així com la COP 27, han estat qüestions de gran calat. 

La lluita contra els abusos dels poderosos, i per la igual llibertat de tots i de totes ens empenyen a seguir treballant per l’exigibilitat dels drets econòmics, socials, culturals i ambientals.

Informació

Tipus publicació
Memòries
Editorial
Observatori DESC
Data de publicació
Juny 2023
Autors/es
Equip Observatori DESC