Els desnonaments del 2008-2017: una vulneració greu dels drets humans que no s’atura

El passat dimecres 7 de març el Consell general del Poder Judicial (CGPJ) va actualitzar l’informe “Efectos de la crisis en los órganos judiciales” on apareixen entre d’altres les dades de desnonaments desagregades a nivell estatal, regional, provincial i per partits judicials.

Aquesta font estadística possibilita conèixer el nombre de llançaments practicats als jutjats de primera instància i d’instrucció des del 2013 diferenciant els d'execucions hipotecàries i els de procediments de la Llei d'arrendaments Urbans. Anteriorment al 2013 i per tant pel que fa a dades amb més perspectiva temporal, tan sols mostra els desnonaments totals de les localitats on hi ha serveis comuns de notificacions i embargaments, els quals reben dels jutjats l'encàrrec de practicar els llançaments.

En aquesta notícia podeu conèixer el resum i valoració de les dades publicades.

Des de l’Observatori DESC s’ha realitzat un breu anàlisi de la situació actual, amb l’objectiu d’ajudar a situar l’estat del dret a l’habitatge a l’estat espanyol, a Catalunya i a Barcelona. Com a resultat, publiquem alguns gràfics publiquem nou gràfics il·lustratius del panorama a dia d’avui i les principals conclusions que se’n deriven.

Podeu consultar l’Informe “Els desnonaments del 2008-2017: una vulneració greu dels drets humans que no s’atura” al document adjunt.

Informació

Tipus publicació
Llibres i Informes
Editorial
Observatori DESC
Data de publicació
Març 2018
Autors/es
Àrea d'habitatge i dret a la ciutat. Observatori DESC.