Memòria 2013

El 2013 ha estat sense cap mena de dubte un any profitós en termes d’objectius aconseguits. L’aprofundiment de la crisi econòmica i les noves retallades de drets socials, lluny de silenciar-nos, han intensificat la nostra feina. Així, d’una banda, s’ha donat continuïtat al treball en matèria de drets socials i dret a l’habitatge a través de cursos, semi- naris i campanyes d’incidència política. Per a fer-ho, com és habitual, els cursos s’han adaptat a la realitat concreta del moment. Aquest és el cas, per exem- ple, de la 8a Edició del Curs de Drets Socials, el qual, aprofitant l’arribada de les eleccions europees, s’ha dedicat a abordar la disjuntiva: “Europa, demo- cràcia o deute”.

En l’àmbit de l’habitatge gran part dels esforços s’han concentrat en la Inici- ativa Legislativa Popular per la dació en pagament i el lloguer social a través de la qual s’ha aconseguit denunciar la vulneració del dret a l’habitatge

que suposa la legislació hipotecària i s’ha posat de manifest la necessitat d’una reforma legislativa que atorgui una segona oportunitat a les persones afectades. Sense perdre de vista la crisi hipotecària, també s’han denun- ciat “els altres desnonaments”, es a dir, els desnonaments per impagament de lloguer i la contradicció que suposa en l’actual context de crisi la reforma de

la legislació d’arrendaments urbans operada a través de la Llei 4/2013 de Mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatge. Una reforma concebuda per “dinamitzarel mercat de lloguer” que debilita la posició dels llogaters i criminalitza tots els impagaments, sense discriminar entre impagaments per causes sobre- vingudes.

D’altra banda, però, l’aprofundiment de la crisi ens ha impulsat a denunciar al- tres problemàtiques i a impulsar noves línies d’actuació. En concret, enguany hem iniciat una línia d’intervenció en matèria de dret a l’alimentació i una nova estratègia d’incidència política, el litigi estratègic. El treball en alimenta- ció té l’objectiu d’analitzar l’increment de la pobresa alimentària a Catalunya i a la resta de l’estat en termes de drets. Es a dir, valorar en quina mesura les administracions públiques garanteixen l’accés de la població en situació de vulnerabilitat als aliments adequats. Amb el litigi estratègic, finalment, vo- lem denunciar casos emblemàtics de vulneració de drets en l’esfera judicial. Per posar fil a l’agulla, el maig passat fèiem pública la querella contra Lluís Bárcenas, extresorer del Partit Popular, per presumptes delictes d’evasió fiscal, suborn, tràfic d’influències i falsedat documental.

 

Informació

Tipus publicació
Memòries
Data de publicació
2013
Autors/es
Observatori DESC