La lluita pel dret a la ciutat i la defensa dels DESCA a la Barcelona global

En un context de vulnerabilitat post-crisi, amb un fort component de gènere, els DESCA a les ciutats globals com Barcelona es veuen amenaçats de forma severa per l’entrada de fons d’inversió i dinàmiques especulatives, que suposen un atac al Dret a la Ciutat. Aquest projecte es centra en defensar el dret a la ciutat i els drets econòmics, socials, culturals i ambientals (DESCA) als municipis, tot reivindicant les lluites dels moviments socials i la societat civil organitzada que és la que actua des de l'àmbit més local per combatre les dinàmiques globals que tenen impacte sobre els Drets Humans de totes les habitants, presents i futures, permanents i temporals.

El projecte La lluita pel dret a la ciutat i la defensa dels DESCA a la Barcelona global comprèn un ventall ampli ventall d'accions de recerca, incidència política i divulgació que s'han desenvolupat en un període aproximat de 3 anys, amb una fase de difusió pública final. La recerca del projecte ha permès identificar indicadors de garantia del Dret a la Ciutat (guia), per tal d'aterrar en concret com medir i estudiar aquest paradigma, així com també s'ha fet un estudi de cas aplicant la guia d'indicators al cas de la ciutat de Barcelona (radiografia). Una ciutat global però amb moltes ciutats (o barris) i comunitats diverses en el seu conjunt. Per tant, una ciutat de ciutats. Ciutats de lluita.

Guia d'indicadors de garantia del Dret a la Ciutat (disponible properament)

Radiografia del Dret a la Ciutat a la Barcelona global (disponible properament)

Tanmateix, i a partir d'aquesta recerca feta durant dos anys, el projecte ha permès documentar vulneracions de Drets Humans fruit d'aquestes dinàmiques de globalització, mercantilització, financiarització i especulació de/i amb els drets, a través de històries de vida ("Històries de lluita"). Persones mobilitzades que ens poden ajudar a entendre l’embat de la lògica mercantilista als municipis, pobles i ciutats, tant a Barcelona com a d'altres ciutats del món.

Històries de lluita. (Re)coneix-les! Reconeix-te!

Mitjançant la publicació d’aquestes recerques, formacions, debats, articles a premsa i, fins i tot, l'impuls d'una funció d'una obra de teatre ("Gentry, la ciutat en venda") sobre el fenòmen de la gentrificació i turistització a Barcelona es dona a conèixer a la ciutadania, estudiants, administracions públiques i activistes quines són les causes de la tensió entre ciutats mercaderia i ciutats per viure-hi, aportant eines jurídico-tècniques per la defensa del Dret a la Ciutat.

La incidència política, en forma de lobby i litigi estratègic, és indispensable a nivell estatal i internacional per adoptar normes protectores del Dret a la Ciutat i els DESCA. Només fent front comú entre ciutadania organitzada i enxarxada a nivell internacional, en contacte amb organismes de Nacions Unides, juntament amb poders públics de les ciutats pot respondre a les dinàmiques de pèrdua de drets.

Per a la difusió de les diferents activitats d'aquest projecte també s'ha habilitat un canal de Twitter @CiutatsLluita, en principi de caràcter temporal durant la fase final de divulgació del projecte.

Un projecte amb la col·laboració de:

 

Email de contacte: ​dretalaciutat@gmail.com

 

Multimèdia

Informació

Data d'inici
dimecres, 20 febrer, 2019
Finançador
Ajuntament de Barcelona