Històries de Lluita | Ciutats Lluita

Repositori de relats personals i històries de vida que il·lustren alguns dels impactes de les dinàmiques mercantilistes globals a nivell local, tant a Barcelona com a d'altres ciutats del món. Les històries d'en Juan, la Oumaima, en Rubén, la Marta, en Hilary i la Liliana simbolitzen les lluites per la defensa del Dret a la Ciutat i els Drets Humans des dels barris i les comunitats, a peu de carrer.

Fes clic a cada una de les històries per conèixer més sobre la seva lluita

 
---

MÉS INFORMACIÓ

Accedeix a totes les activitats del projecte a la pàgina "La lluita pel dret a la ciutat i la defensa dels DESCA a la Barcelona global"!

Una iniciativa en col·laboració amb: