Des de l’Observatori DESCA i la Universitat de Girona volem contribuir i promoure la defensa del territori com a bé comú i espai de vida, a través de l’estudi, promoció i sensibilització sobre les experiències d’articulació de lluites i organització col·lectiva i dels comuns com eina per la recuperació del control a través de la transformació institucional i social d’aquests espais, des d’una perspectiva feminista, ecologista i decolonial. És per això que encetem el projecte Repensem el territori des dels comuns. Teixim articulacions per posar la vida al centre i exercir drets enfront dels interessos del capital.

En concret, es busquen promoure espais d’intercanvi i acció en xarxa per a la defensa del territori com a espai de vida i bé comú a Catalunya, en connexió amb el Sud Global, com a contrapès al paradigma neoliberal d’apropiació privada d’allò públic per fer-hi negoci, per mitjà de la recerca, la incidència, la formació i la sensibilització de la ciutadania.

Aquí tens reunides totes les activitats i recursos derivats d'aquest projecte: