Resistència de mares per la llar: Dades i testimonis dels assessoraments col·lectius de la PAH des d'una mirada feminista i antiracista

L’Observatori DESC publiquem un informe que recull la problemàtica de les mares amb menors en les seves possibilitats d’accés a l’habitatge. Aquest informe ha estat possible gràcies a les dades i testimonis recollits en els assessoraments de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Barcelona i les dades del Servei d’Intermediació en la Pèrdua de l’Habitatge (SIPHO) de Barcelona així com les Meses d’Emergència de Barcelona i Catalunya.

Els resultats demostren la vulneració dels drets de les mares a Barcelona i Catalunya, el que suposa un manca de cobertura del dret a l’habitatge, però també de la igualtat de gènere, en clara oposició als Objectius de Desenvolupament sostenible 5 i 11 de l’Agenda 2030. Això és fruit de les dinàmiques excloents del mercat residencial que són la causa de les situacions més habituals a diferents testimonis de mares afectades. 

Després de quinze anys d’exclusió residencial des de l’esclat de la crisi hipotecària de 2008, comprovem que la gravetat del fenomen no s’ha reduït, només s’ha pogut contenir. En una lectura indirecta, cal tenir en compte que la tasca que exerceix la PAH de Barcelona, aturant milers de desnonaments, evita cada dia una despesa onerosa dels ajuntaments i la Generalitat per reallotjar les famílies expulsades. Es podria pensar que si la PAH no fes aquesta feina des de fa 13 anys, el problema hagués repercutit de manera molt més dramàtica sobre les famílies, els barris i la imatge del sector públic.

Informació

Tipus publicació
Llibres i Informes
Editorial
Observatori DESC
Data de publicació
juny 2023
Autors/es
Paula Cardona, Elena Palerm, Alfredo Palomera