"El poder de la compra pública per garantir el respecte als Drets Humans"

La protecció del Drets Humans és una obligació del Estats així com de les JORNADA DE FORMACIÓ empreses, segons els Principis Rectors d’Empreses i Drets Humans de les Nacions Unides. La contractació pública és un àmbit en què les institucions públiques treballen directament amb les empreses i ha de comptar amb mesures efectives per garantir la protecció d’aquests drets. Tanmateix, és habitual que per part dels proveïdors del sector públic, les seves filials o les seves cadenes de subministrament es cometin violacions greus dels drets humans, no sempre visibles als ulls de l’administració. La nova llei de contractes del sector públic obre un nou horitzó a la introducció de clàusules socials i ambientals a les licitacions que permeten utilitzar el poder de la compra a favor dels drets humans. Al mateix temps, les organitzacions de justícia global de la societat civil a Catalunya són coneixedores de les vulneracions que es relacionen en molts casos amb proveïdors del sector públic, així com d’iniciatives i mesures que poden contribuir a evitar-les en el context d’aquesta nova llei. Des de 2012, diverses administracions públiques i organitzacions de justícia global col·laborem per avançar en aquest terreny, mitjançant el Grup de Compra Pública Socialment Responsable. D’aquí sorgeix la proposta d’aquesta jornada de formació que s’adreça a totes aquelles persones que intervenen en la redacció de plecs per tal de dotar-se de coneixements i eines per incloure-hi la protecció efectiva dels drets humans. La jornada de formació oferirà una visió global de les oportunitats i estratègies en la contractació responsable dins la nova llei i abordarà sectors determinants amb l’impacte extraterritorial – l’electrònica, el tèxtil, l’alimentació, les assegurances, l’energia i les infraestructures – amb recomanacions i clàusules concretes. També es facilitaran espais de debat sobre reptes a nivell tècnic per avançar en la contractació responsable

Multimèdia

Informació

Tipus
Jornada
Data/es
dimecres, 31 octubre, 2018 - 09:00
Lloc

Escola Industrial de Barcelona, Sala d’Actes de l’Edifici del Vagó. Carrer del Rosselló, 101, 08029 Barcelona