Obrim plaça de gestió econòmica i administració a l'Observatori DESC!

Recepció de candidatures fins 24/10/21 enviant CV i breu carta de motivació a info@observatoridesc.org amb assumpte “Plaça gestió econòmica i administració”

A l'Observatori DESC estem d'enhorabona perquè obrim una nova plaça de Tècnic/a de gestió econòmica i administració! Estem molt contentes de poder ampliar, així, el nostre petit però enèrgic (i molt ben avingut!) Equip Tècnic. Busquem una persona que es vulgui incorporar a l'Equip Tècnic de l'Observatori DESC per portar al dia la comptabilitat de l’entitat, la tresoreria, gestionar pagaments, pressupostos i realització de tots els tràmits corresponents, entre d'altres (veure "Tasques").

L’Observatori DESC som un centre de recerca i incidència política en Drets Humans, que concentra els seus esforços en els Drets Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals (DESCA). Promovem investigacions i publicacions, organitzem seminaris, cursos i formacions, i acompanyem reivindicacions i lluites populars. Tot plegat, sense perdre de vista la importància del treball en xarxa i la participació en campanyes socials.

TASQUES

 • Portar al dia la comptabilitat de l’entitat, analítica i imputació de despeses per projectes
 • Gestió, pagament, cobrament i classificació de factures i nòmines
 • Realització de tràmits (obtenció de certificats, contacte amb entitats financeres i gestions bancàries, presentació de factures electròniques, resposta a notificacions...).
 • Realització dels comptes anuals – amb suports
 • Elaboració de la planificació econòmica: pressupost, pla de tresoreria
 • Elaboració de balanços, sumes i saldos, fulls de diaris, fitxes de major, comptes anuals i memòria econòmica
 • Elaboració d'un document específic anual de cara a la seva publicitat al web
 • Elaboració i pagament d’impostos (IRPF, IS, balanç de l’IVA...), amb suport de la gestoria
 • Pagament de la Seguretat Social d’empresa i treballadores
 • Suport en la justificació econòmica de projectes: suport en l’elaboració, control, execució i justificació econòmica dels pressupostos dels projectes en coordinació amb l’Equip Tècnic
 • Suport en l’elaboració de pressupostos en les formulacions de projectes
 • Suport en la resposta a requeriments de projectes en matèria econòmica
 • Suport en les tasques logístiques / administratives dels projectes.

 

CONDICIONS

 • Contractació temporal a mitja-jornada amb possibilitat d’indefinit (20 hores setmanals)
 • Sou brut de 930€, amb 14 pagues
 • Incorporació immediata

 

Recepció de candidatures fins el 24/10/21 enviant un correu a info@observatoridesc.org amb assumpte “Plaça gestió econòmica i administració”. Agrairem si podeu fer-nos arribar un CV i una breu carta de motivació.

Moltes gràcies pel vostre interès i suport!

 

Multimèdia

Agenda

No s'han trobat esdeveniments propers.

Segueix-nos a X (abans Twitter)!