Observatori del Dret a l’Alimentació i la Nutrició 2016

L’Observatori del dret a l’alimentació i a la nutrició 2016 “Las semillas en manos de los pueblos”, revela les amenaces a les quals els sistemes de llavors pageses s’enfronten així com la destrucció accelerada de la biodiversitat agrícola.

Tot i alimentar al món i oferir resiliència davant els desastres naturals, els sistemes de llavors pageses s’enfronten a greus amenaces de destrucció accelerada de la biodiversitat agrícola a causa de la captura de la natura per part de les corporacions i a l’agricultura industrial. Cada vegada més, les corporacions transnacionals de les llavors i els agroquímics busquen privatitzar, monopolitzar i controlar les llavors patentant i mercantilitzant la pròpia font de la vida.  Mentrestant, les comunitats pageses i indígenes, que han desenvolupat i protegit les llavors durant mil·lennis, veuen els seus drets a conservar, utilitzar, intercanviar i vendre llavors eclipsats per una agenda corporativa que prioritza els beneficis sobre els drets humans i la conservació sostenible de la natura.

Les llavors i la biodiversitat agrícola han estat elements centrals de les lluites dels moviments socials durant dècades. No obstant, tot i les múltiples interrelacions, els esforços per a la realització del dret humà a una alimentació i nutrició adequades fins ara els ha prestat una atenció insuficient. L’edició de 2016 de l’Observatori del Dret a l’Alimentació i a la Nutrició – “Las semillas en manos de los pueblos “- explora formes d’omplir aquesta llacuna i de promoure una agenda més forta per avançar en aquestes lluites interconnectades.

En relació amb l’edició d’aquest any, Olivier De Schutter, antic Relator Especial de les Nacions Unides sobre el Dret a l’Alimentació (2008-2014) i actual membre del Comité de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides, apunta: “Les comunitats de tot el món estan construint xarxes alimentàries alternatives, així com noves formes de produir i consumir aliments i de compartir llavors. Estan sortejant el sistema alimentari general i les impressionants desigualtats i la concentració de poder que el caracteritzen. La batalla al voltant de les llavors i la biodiversitat agrícola il·lustra probablement millor que cap altra part del sistema alimentari. La sociodiversitat es presenta com una eina clau per la preservació i la millora de la biodiversitat agrícola, i la sobirania alimentària com una condició per a la plena realització del dret a l’alimentació. Per tant, aquesta edició de l’Observatori del Dret a l’Alimentació i a la Nutrició és una invitació a passar a l’acció: per trobar alternatives i qüestionar la narrativa general respecte a què suposa un avenç i com mesurar-lo”.

Així mateix, s’ha de reconèixer el paper central de les dones com a guardianes de les llavors i la biodiversitat, ja que són expertes no reconegudes i invisibles en aquestes qüestions i han de participar en la presa de decisions. Tot i així, el que cal canviar sobretot és el sistema de valor actual que prioritza les llavors i els aliments per al benefici sobre les llavors i els aliments (drets, no productes bàsics) per a les persones que els produeixen i els seus hereus. Sense aquest canvi no podem avançar.

Per a més informació sobre l’Observatori:

http://www.righttofoodandnutrition.org/es/observatorio

 

Informació

Tipus publicació
Llibres i Informes
Editorial
Brot für die Welt, FIAN International, ICCO
Data de publicació
13/10/2016
Autors/es
Observatori del Dret a l’Alimentació i la Nutrició 2016