Observatori del Dret a l’Alimentació i la Nutrició 2015

‘Captura corporativa’ és el concepte emprat per definir el control de les empreses sobre els sistemes i recursos alimentaris, les institucions, els espais de polítiques i les estructures de governança, fenomen que provoca la separació artificial de la nutrició i els sistemes alimentaris sostenibles.

La nutrición de los pueblos no es un negocio, de l’Observatori  del Dret a l’Alimentació i la Nutrició 2015, publicat aquest octubre, tracta sobre l’impacte de les operacions empresarials en els mitjans de vida dels pobles, i avalua el concepte de la nutrició des d’una perspectiva de drets humans per a considerar el context socioeconòmic i cultural en què s’alimenten els éssers humans.

L’informe es divideix en dues parts. La primera fa referència a temes com les causes de la malnutrició; el paper de les dones com a subjectes actius en la construcció de l’alimentació, o les polítiques dutes a terme per organitzacions internacionals que mercantilitzen l’alimentació i permeten a les transnacionals operar sense cap tipus de responsabilitat quant als actes que puguin ser perjudicials.

La segona part de l’informe està dedicada a casos concrets analitzats en el terreny, i es mostra la situació d’alguns països dels cinc continents, com per exemple un estudi sobre l’agricultura a São Tomé i Príncipe i la Xina; les polítiques que fomenten la malnutrició a Mèxic; la liberalització del mercat de la terra a Ucraïna o l’efecte de les mesures d’austeritat en el dret a l’alimentació a Espanya.

Informació

Tipus publicació
Llibres i Informes
Editorial
Brot für die Welt, FIAN International, ICCO
Data de publicació
25/09/2015
Autors/es
Observatori del Dret a l’Alimentació i la Nutrició 2015