Emergència habitacional a Catalunya. Impacte de la crisi hipotecària en el dret a la salut i els drets dels infants

L’estudi analitza la problemàtica que pateixen a Catalunya les persones amb dificultats per fer front a l’hipoteca a partir de l’anàlisi de més de 900 enquestes realitzades a persones que han contactat amb la PAH durant els mesos d’octubre i novembre de 2014. Tot i no tenir caràcter exhaustiu l’amplitud de la mostra permet detectar patrons comuns.

L’emergència habitacional en Catalunya està afectant no només el dret a l’habitatge, sinó també d’altres drets fonamentals com el dret a la salut de tots els i les membres que integren la llar, menors d’edat inclosos. 

Finalment, l'Informe estudia també els compromisos jurídics assumits pel Govern de Catalunya en matèria de dret a l’habitatge, amb especial atenció a les novetats legislatives dels darrers mesos, així  com d’unes recomanacions finals per reorientar les polítiques  públiques.

Informació

Tipus publicació
Llibres i Informes
Data de publicació
2015
Autors/es
Observatori DESC i PAH