Qui decideix sobre la alimentació i la nutrició a nivell mundial?

L'Observatori del Dret a l'Alimentació i a la Nutrició 2012 es centra a exposar qui està verdaderament al càrrec de la presa de decisions i del disseny de polítiques en matèria d'alimentació i nutrició a nivell global. L'Observatori analitza les cadenes de poder per poder desvelar quines són les causes estructurals darrera dels milions de casos de fam i malnutrició que en l'actualitat afecten a gran part de la població mundial.

L'Observatori del Dret a l'Alimentació i a la Nutrició està dividit en dues parts:

  1. La primera part presenta una sèrie d'articles que analitzen diferents instruments internacionals adoptats recentment, en gran part degut a la perseverància de la societat civil. Aquests instruments suposen un pas molt important perquè totes les comunitats tinguin representació i puguin formar part de l'elaboració de polítiques; també ofereixen més protecció davant possibles violacions de drets humans en establir que les obligacions d'un Estat no estan limitades als seus territoris. En aquesta secció també hi ha articles que descriuen la greu bretxa existent entre aquells que decideixen sobre el funcionament dels mercats, com són especuladors i corporacions, i els efectes que tenen les seves decisions sobre els mitjans de subsistència dels camperols/es i els pobles indígenes.
  2. La segona part de l'Observatori conté estudis sobre set països de tots els continents. Hi ha exemples d'Estats amb marcs jurídics ineficients i casos en que, degut a diverses circumstàncies socials, els drets de les poblacions pateixen constants abusos. A més, hi ha una anàlisi detallada dels drets i l'estat actual de les poblacions indígenes, així com també l'impacte negatiu del fet de destinar terres a la producció d'agrocombustibles.

Informació

Tipus publicació
Llibres i Informes
Editorial
Brot für die Welt, FIAN Internacional, ICCO
Data de publicació
25/09/2012
Autors/es
Observatori del Dret a l'Alimentació i la Nutrició 2012