Memòria d'Activitats 2009

El 2009 ha estat un any marcat per fenòmens preocupants com l’increment sense precedents de l’atur i la precarietat laboral, l’empobriment de la qualitat de vida a les ciutats, l’augment de les execucions hipotecàries, les restriccions en l’accés a la cultura, o l’intent de convertir les persones immigrants en les culpables de la crisi econòmica.

El fil conductor d’aquests fenòmens és el procés de mercantilització de béns indispensables per dur a terme projectes de vida dignes o per participar de manera adequada en els assumptes públics. Davant d’aquesta situació, l’Observatori, en la IV Edició del Curs de Drets Socials però també a partir d’altres iniciatives com ara les jornades Execucions hipotecàries i dret a l’habitatge, va promoure el debat entorn la necessitat de defensar i repensar els drets socials en temps de crisi. Aquesta reflexió es va fer des d’una perspectiva, precisament, que no pretén ser simplement defensiva, sinó que aposta, en diferents àmbits, tant per una reinvenció garantista dels drets socials clàssics com per la reivindicació de nous drets.

Així, al llarg del 2009 es van abordar qüestions com la construcció democràtica del dret a la ciutat, l’articulació del dret a la sobirania alimentària com a nou dret social, les estratègies jurídiques davant els casos d’insolvència familiar motivats per hipoteques impagables, o la sortida en fals que suposa la promoció per part de les polítiques de cooperació al desenvolupament de l’endeutament dels països empobrits.

La Memòria completa d'Activitats de l'any 2009 es pot descarregar en el document adjunt.

Informació

Tipus publicació
Memòries
Data de publicació
2010
Autors/es
Observatori DESC