Memòria d'Activitats 2010

El 2010 ha estat un any marcat per l’aprofundiment de la crisi econòmica i de la mercantilització de bens indispensables per dur a terme un projecte de vida autònom. El Govern espanyol, a instàncies de les empreses internacionals de taxació de deute, d’organismes internacionals però també dels representants de la patronal i de les entitats financeres estatals, ha optat per retrocedir en la protecció de drets socials bàsics com ara els drets laborals, la seguretat social i un habitatge digne.  Alhora, ha desatès els compromisos assumits en matèria de cooperació internacional al desenvolupament.

Informació

Tipus publicació
Memòries
Data de publicació
2011
Autors/es
Observatori DESC