Reivindicant els drets humans: el repte de la rendició de comptes

En el marc del Dia Mundial de l’Alimentació 2011 (16 d’octubre), la tercera edició de l’Observatori del Dret a l’Alimentació i a la Nutrició serà presentada al públic en més de vint països per representants de setze organitzacions de la societat civil involucrades en la seva publicació, entre les quals es troba l’Observatori DESC. L’Observatori del Dret a l’Alimentació i a la Nutrició és la primera i la única publicació internacional periòdica dedicada a fer seguiment de les accions dels Estats en matèria del dret a l’alimentació i la nutrició.

L’edició de l’Observatori del Dret a l’Alimentació i a la Nutrició de 2011 identifica la rendició de comptes com el repte més urgent en la lluita contra la fam. Es subratlla la relació intrínseca entre els drets humans i les obligacions dels Estats per aplicar-los de forma efectiva.

La publicació es divideix en dues seccions: la primera fa referència als mecanismes existents per reivindicar el dret a l’alimentació i la nutrició: lobby a nivell nacional i internacional (NNUU), avenços en la justiciabilitat del dret especialment a Brasil, Colòmbia i la India. Així mateix, es denuncia la relació entre les dones i la nutrició i el dret a l’alimentació, així com la necessitat de la rendició de comptes per part de les agències donants en matèria del dret a l’alimentació i la nutrició i també la necessitat de revisar la jurisprudència i la definició de les obligacions extraterritorials dels Estats i els actors privats. La segona secció centrada en les experiències regionals (Amèrica Llatina i el Carib, Europa, Àfrica i Àsia) en el seguiment del compliment de les obligacions dels Estats, on es denuncien casos nacionals de desallotjaments forçosos de diverses comunitats de les seves terres, la contaminació de fonts d’aigua o el dumping en l’exportació d’aliments, entre d’altres.

Clarament, les mesures de seguiment basades en l’autoregulació no poden posar fre efectiu a la cobdícia de les corporacions. Són necessaris mecanismes de rendició de comptes que continguin revisions constitucionals i legislatives, avaluació d’estratègies nutricionals a nivell mundial, mesures per prevenir la discriminació de gènere, estudis d’impacte ambiental, lleis contra l’acaparament de terres, etc

Cinc conclusions sorgeixen de la present edició de l’Observatori:

• L’existència d’un vertader moviment mundial pel dret a l’alimentació;
• La importància de l’accés a la justícia per a aquelles persones que estan lluitant pel seu dret a l’alimentació i a la nutrició;
• La necessitat urgent d’establir una major rendició de comptes per part dels actors estatals i no estatals en matèria del dret a l’alimentació;
• El reconeixement del vincle entre la fam crònica i la impunitat de les violacions del dret a l’alimentació;
• La identificació de mesures per enfortir la rendició de comptes, concretament el paper central dels i de les titulars de drets, el desenvolupament de marcs rellevants i la formulació d’una agenda per a la societat civil a nivell mundial orientada a abordar aquests temes.
 

Informació

Tipus publicació
Llibres i Informes
Editorial
Brot für die Welt, FIAN Internacional, ICCO
Data de publicació
Octubre 2011
Autors/es
Observatori del Dret a l’Alimentació i a la Nutrició 2011