Promoció i protecció de tots els drets humans civils, polítics, econòmics, socials i culturals, inclòs el dret al desenvolupament

Aquest primer Informe està dedicat a l'actual crisi global. Concretament, la Relatora analitza l'impacte de determinades polítiques habitacionals en la generació de la crisi, i com, al seu torn, la crisi està repercutint en la satisfacció del dret a un habitatge adequat.

Informació

Tipus publicació
Altres Publicacions Interessants
Editorial
Nacions Unides
Data de publicació
Febrer 2009
Autors/es
Relatora Especial sobre el Dret a l'Habitatge