Eines per a la defensa dels DESC. Drets Econòmics, Socials i Culturals

En aquesta publicació s’aborden algunes qüestions lligades al concepte teòric dels drets socials, les suposades diferències amb els drets civils i polítics i les principals implicacions que aquesta caracterització comporta des d’un punt de vista de la seva protecció.

En segon lloc, es fa referència als diferents àmbits de protecció dels drets socials, tal i com es deriven de la Constitució espanyola de 1978: des de  l'estrictament estatal fins el que involucra, principalment, a les instàncies autonòmiques i europees.

Un tercer bloc de treballs analitza alguns reptes vinculats a la titularitat dels drets socials. Per això, s’incideix en el paper que el reconeixement i la negació d’aquests drets ha tingut per a dos col·lectius puntuals: les dones i la població immigrant en situació de vulnerabilitat econòmica i cultural.

En quart lloc, s’estudia, partint sempre de l’actual situació de privatització i mercantilització de diferents esferes de la vida, l’abast d’alguns drets socials específics, tan tradicionals com emergents. Aquest anàlisis comprèn, des del dret a un habitatge digne i adequat abordat en el marc del més ampli dret a la ciutat, fins el dret a una renda bàsica de ciutadania o el dret a l’aigua. Igualment, s’exploren algunes de les implicacions que per la vigència dels drets socials té la reconfiguració d’altres drets clàssics, com el dret de propietat intel·lectual.

Un últim grup de ponències, per fi, es dedica a analitzar alguns dels nous desafiaments que l’exigibilitat dels drets socials ha d’afrontar, sobre tot en l’àmbit internacional. Aquest desafiaments es vinculen a qüestions com la relació entre drets socials i dret al desenvolupament, o entre drets socials i deute extern, així com el paper que les empreses transnacionals tenen en la vulneració dels drets bàsics en el pobles i regions més empobrides del planeta.

Pots descarregar-te el contingut del llibre per capítols en els següents pdf's (en castellà)

Adjunt Mida
1. Una teoría de los derechos sociales es posible 258.42 KB
2. Algunos retos de los derechos sociales en el sistema constitucional español 230.08 KB
3. Derechos sociales en perspectiva de género 281.27 KB
4. Las mujeres y los DESC desde la perspectiva del derecho antiadministrativo 200.88 KB
5. Inmigración y DESC 257.68 KB
6. Mujer e inmigración 91 KB
7. Del derecho a la vivienda al derecho a la ciudad 85.34 KB
8. Derechos habitacionales y exclusión residencial en el estado español 185.76 KB
9. Fundamentos para una nueva ciudadanía. El derecho a la renta básica 159.69 KB
10. El derecho humano al agua y el derecho a la alimentación 153.45 KB
11. El derecho al desarrollo como derecho humano 136.11 KB
12. Derechos de propiedad intelectual y derechos humanos 209.78 KB
13. Clasificación de los impactos y violaciones habituales de las transnacionales en la periferia 98.29 KB
14. Deuda ilegítima como vulneración de los derechos humanos 184.26 KB
15. Privatizaciones de servicios públicos y obligaciones de derechos humanos de las empresas transnacionales 115.81 KB

 

Informació

Tipus publicació
Llibres i Informes
Editorial
Amb el suport de l’Agència Catalana Cooperació desenvolupament, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.
Data de publicació
Desembre 2006
Autors/es
Pisarello, G. i Valiño, V. (Eds)