El mercat actual del lloguer genera vulnerabilitat i efectes negatius sobre la salut

Els resultats de l'últim estudi de La Hidra Cooperativa sobre les llars en lloguer a Barcelona i la seva Àrea Metropolitana descriuen una situació de creixent inseguretat per a les llogateres.

Les dades obtingudes pel nou informe sobre "Impactes socials del mercat de lloguer", produït per La Hidra Cooperativa, i presentat recentment, urgeixen la regulació del mercat del lloguer per a acabar amb una inseguretat residencial cada vegada més greu. L'estudi conclou que: “en les condicions actuals, viure de lloguer és sinònim de vulnerabilitat”.

Només dues de cada deu llogateres destina a l'habitatge el percentatge dels seus ingressos que es recomana. De fet, un 29% del enquestats destina més de la meitat dels seus ingressos, fet que els provoca un gran estrés financer amb impactes sobre la seva salut.

El mercat del lloguer està dominat pel sector privat. Sent aquesta la manera més comuna d'accedir a una llar per a les persones sense capacitat d'estalvi, costa d'entendre que només un 3% estiguin protegits per un lloguer social o de protecció oficial.

Fins 2008 el preu no ha parat de créixer i amb ell, la vulnerabilitat de les persones en lloguer. Un de cada dues enquestades afirma haver patit assetjament immobiliari, és a dir, accions per part dels arrendadors que els fan difícil o impossible la vida en el llar, fins a forçar-ne la seva sortida. La forma més habitual d'assetjament és la negativa a arreglar deterioraments dels immobles.

Els llogaters, per la falta de seguretat de tinença de la llei actual, no s'atreveixen a reclamar. La mobilitat també s'ha accelerat, un 65% dels enquestats ha canviat d'habitatge una o més vegades entre 2014 i 2019.

Gairebé la meitat d'aquestes mudances son conseqüència d'un desnonament invisible: expulsions que no passen pels jutjats (pujades de preu, desperfectes que fan impossible la vida a l'habitatge, pressions de l'arrendador, etc). Aquesta inseguretat també té el seu impacte en la salut i la vida de les persones, impactant de manera més severa a dones i infants.

Els signants de l’enquesta proposen tres mesures per enfrontar la situació:

  • Canvis legislatius que, en línia amb el Real Decret Llei 7/2019 que allarga la duració dels contractes, donin seguretat de tinença als llogaters i les llogateres sense posar en perill als arrendadors.
  • Regular el mercat de la intermediació. Un 81% dels enquestats ha signat el seu contracte mitjançant una agencia immobiliària. Cal legislar per evitar abusos com pagaments d'honoraris pels arrendataris de serveis que es presten a l'arrendador.
  • Les organitzacions que promouen els drets del llogaters i les llogateres tenen un impacte positiu en aquestes. Els fan sentir mes forts per reclamar el seus drets i ajuden a una major justícia en el mercat del lloguer, per tant, el seu paper ha de ser reforçat.

Podeu trobar el document en aquest enllaç.

Multimèdia

Agenda

No s'han trobat esdeveniments propers.

Segueix-nos a X (abans Twitter)!