Juristes demanen l'exempció dels drets de propietat intel·lectual per a les vacunes i els tractaments contra el COVID-19

Els Estats membres de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) que bloquegen o impedeixen l'adopció d'una exempció (waiver) dels drets de propietat intel·lectual per a les vacunes COVID-19 i altres tractaments estan incomplint les obligacions legals de realitzar els drets a la salut, la igualtat, la vida i la ciència, ha dit avui la CIJ en una opinió legal experta publicada (en anglès) amb el suport de més de 85 juristes de tot el món.

"El dret internacional exigeix ​​que els Estats deixin d'obstaculitzar l'exempció dels ADPIC i, en canvi, garanteixin la solidaritat sanitària mundial en l'accés a les vacunes i els tractaments contra el COVID-19", va dir Sam Zarifi, secretari general de la CIJ , a Ginebra.

El 2 d'octubre del 2020, Sud-àfrica i l'Índia van presentar una proposta al Consell dels Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb el Comerç (ADPIC) de l'OMC. Van proposar una exempció temporal de l'aplicació de certes disposicions de l'Acord sobre els ADPIC per permetre que tots els Estats garanteixin l'accés a una gamma completa de diagnòstics, medicaments, vacunes, teràpies i altres productes de salut rellevants necessaris per a la contenció, la prevenció i la mitigació del COVID-19.

Aquesta proposta ha rebut el suport de més de 100 Estats però altres Estats, com el Regne Unit, Noruega, Suïssa, Alemanya i la Unió Europea, continuen oposant-se activament o obstruint d'altres maneres l'adopció de la proposta. Diversos òrgans de tractats de l'ONU i procediments especials del Consell de Drets Humans de l'ONU han demanat als Estats que desisteixin d'impedir l'exempció per garantir que tots els Estats puguin complir les obligacions en matèria de drets humans.

L'opinió legal experta, que ja ha estat recolzada per més de 85 destacats experts legals, estableix detalladament les obligacions dels Estats en matèria de drets humans i conclou que, quan l'OMC es reuneixi a finals d'aquest mes, correspon a tots els Estats desistir de bloquejar l'exempció dels ADPIC. Aquestes obligacions s'estableixen en diversos tractats internacionals als quals estan vinculats una majoria significativa dels Estats membres de l'OMC. Al voltant del 87% dels estats membres de l'OMC tenen obligacions concurrents en virtut del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) i el 88% dels Estats membres de l'OMC tenen obligacions concurrents en virtut del Pacte Internacional de Drets. Civils i Polítics (ICCPR).

    "Com detalla decisivament l'opinió publicada, els Estats han de cooperar per garantir la plena realització de tots els drets humans, incloent les seves obligacions immediates per garantir l'accés integral a les vacunes i els tractaments contra el COVID-19", va dir Zarifi.

    "És més, hi ha un ampli precedent amb l'OMC per a l'emissió d'aquesta exempció i protegir la salut pública, a fi de l'interès públic".

L'opinió (en anglès), que es va elaborar mitjançant un esforç de col·laboració amb una àmplia gamma d'experts i organitzacions de la societat civil de tot el món, roman oberta a noves firmes.

Contactes

Timothy Fish Hodgson, Assessor legal en drets econòmics, socials i culturals, timothy.hodgson(a)icj.org

Tanveer Jeewa, oficial legal i de comunicacions, tanveer.jeewa(a)icj.org

Sam Zarifi, secretari general de la CIJ, sam.zarifi(a)icj.org

 

Antecedents

 

Hi ha una gran desigualtat en l'accés a les vacunes COVID-19 a tots els Estats i dins d'ells. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha denunciat repetidament el fet que el continent africà només representa el 2% de les vacunes mundials aplicades contra el COVID-19. Això, malgrat que l'Àfrica constitueix aproximadament el 17,5% de la població mundial. Només 15 de les 54 nacions africanes havien complert l'objectiu de l'OMS de vacunar el 10% de la població de cada país per a finals de setembre del 2021. El secretari general de l'ONU ha descrit aquesta situació com “una acusació moral de l'estat de el nostre món” i una 'obscenitat'.

El 14 d'octubre del 2021, sis experts independents de l'ONU van enviar un total de 44 cartes als Estats del G7 i del G20, la Unió Europea i l'Organització Mundial del Comerç, així com a les empreses farmacèutiques, demanant “una acció col·lectiva urgent per aconseguir un accés igualitari i universal a COVID -19 vacunes”, incloent-hi l'emissió d'una exempció de l'Acord sobre els ADPIC.

La Comissió Internacional de Juristes ha donat suport constantment a l'exempció dels ADPIC, incloent davant el Consell de Drets Humans de l'ONU i el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l'ONU. La investigació de la CIJ ha documentat l'impacte devastador i de gran abast de la manca d'adopció de l'esmentada exempció en una varietat de contextos que inclouen el sud d'Àfrica, Tailàndia, Nepal, Palestina i Colòmbia.

Multimèdia

Agenda

No s'han trobat esdeveniments propers.

Segueix-nos a X (abans Twitter)!