Jornades compra pública socialment responsable

L’obligació de les administracions d’innovar per garantir els drets humans en un món globalitzat

La protecció dels drets humans és una obligació dels Estats així com de les empreses, segons els Principis Rectors d’Empreses i Drets Humans de les Nacions Unides. La contractació pública és un àmbit en què les institucions públiques treballen directament amb les empreses i ha de comptar amb mesures efectives pergarantir la protecció d’aquests drets. Tanmateix, és habitual que per part dels proveïdors del sector públic, les seves filials o les seves cadenes de subministrament es cometin violacions greus dels drets humans, no sempre visibles als ulls de l’administració.

La llei actual de contractes del sector públic ha obert l'oportuni- tat per a la introducció de clàusules socials i ambientals a les licitacions que permeten utilitzar el poder de la compra a favor dels drets humans. Al mateix temps, les organitzacions de justícia global de la societat civil a Catalunya són coneixedores de les vulneracions que es relacionen en molts casos amb proveïdors del sector públic, així com d’iniciatives i mesures que poden contribuir a evitar-les en el context d’aquesta llei.

Des de 2012, diverses administracions públiques i organitzacions de justícia global col·laborem per avançar en aquest terreny, mitjançant el Grup de Compra Pública Socialment Responsable. D’aquí sorgeix la proposta d'organitzar aquestes segones jornades, que té la vocació de continuar incidint en l'obligació de les administracions públiques a garantir el respecte dels drets humans. Per a això, mostrarem les propostes d'innovació i els avanços realitzats en aquest sentit tant en l'àmbit nacional com internacional.

Aquestes jornades estan dirigides a totes aquelles persones que intervenen en tot el cicle relacionat amb la contractació pública i la protecció efectiva dels drets humans en l’àmbit global.

Inscripcions: http://bit.ly/JornadesCompraPublica2019

9H REGISTRE
Obertura de les Jornades

9.30 – 10.15H TAULA 1
Compra pública estratègica: coherència de polítiques pel respecte als drets humans i la gestió del bé públic

 • Anna Ciutat, Subdirectora General de Regulació i Supervisió de la Contractació Pública
 • Miquel Benito, Director de la Direcció de Coordinació de la contractació pública de l’Ajuntament de Barcelona

Moderació: Laia Fargas Fursa, Responsable de la campanya de drets laborals en la indústria electrònica, SETEM Catalunya

10.15 – 11.15H TAULA 2
Contractació pública: una eina per fer complir les obligacions d’administracions públiques i empreses en matèria de drets humans

 • Antoni Pigrau, Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals (URV)
 • Mónica Vargas, TNI i Aliança pel Tractat Vinculant d’empreses transnacionals i drets humans

Moderació: Ester Jiménez de Cisneros, Tècnica de l’Àrea de Relacions Institucionals i Coherència de Polítiques de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

11.15 - 11.45H PAUSA CAFÉ11.45 – 12.45H TAULA 3

Centrals de compra: eficiència de la compra pública socialment responsable

 • Jordina Moltó, Cap d’estudis i contractació de l’Associació Catalana de Municipis
 • Paula Hors, Directora de contractació del Consorci de Salut de Barcelona

Moderació: Ernest Gutiérrez, Tècnic de projectes de les àrees de drets socioeconòmics, Sobirania alimentària i sostenibilitat de l'Observatori DESC

12.45 – 14H TAULA 4

Seguiment del contracte: agents i eines

 • Javier Benítez, Tècnic de la Unitat de seguiment de contractes de l'Ajuntament de Barcelona: Cas de seguiment de contractes de l'Ajuntament de Barcelona
 • Casos de bones pràctiques de drets laborals i ambientals
 • Rocío Martín, Responsable Assessoria Legal de FGC: Incorporació d'un codi de bones pràctiques socialment responsable en el Contracte de subministrament d'uniformitat per a FGC

Moderació: Anna Bardolet, Tècnica responsable de la Coordi - Comerç Just i Finances Ètiques

14 – 15H DINAR
15 - 16.30H TAULA 5

Outsourcing i control de la subcontractació: estudi de casos de comerç just i pesca

 • Quim Arrufat, Tècnic de l'àrea de drets socioeconòmics de l'Obser vatori DESC: Outsourcing, subcontractació i dúmping social
 • Maria Fernández, Presidenta de LaCoordi - Comerç Just i Finances Ètiques: Certificació en comerç just
 • Felip Daza, Co-Director, NOVACT: Traçabilitat de recursos pesquers al Sàhara Occidental ocupat

Moderació: Carla Canal, Tècnica de Coherència de Polítiques de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona

16.30 - 17.30H TAULA 6

Jurisprudència i innovació en la garantia de drets humans en la contractació pública

 • Dirk De Block, Conseller Municipal de l’Ajuntament de Mollenbeeck - Brusel·les (Bèlgica): Aplicació de la normativa internacional dels drets humans en la compra pública local
 • Susan Power, Directora de Recerca i Incidència d'Al Haq (Palestina): Iniciativa de Llei Irlandesa per a controlar l'activitat econòmica als territoris ocupats.
 • Clara Gonzales i Lucie Chatelain, SHERPA: Els casos de Samsung France i Teleperformace (video confèrencia)

Moderació: Lina M. González, Coordinadora dels projectes de compra pública i de l'ODHE/ Shock Monitor, NOVACT

Multimèdia

jornadas-compra-pubica-responsable

Informació

Tipus
Jornada
Data/es
dimarts, 5 novembre, 2019 - 17:30
Data/es

5 de novembre 2019

Lloc

Pati Manning · C/Montalegre 7, 08001 BCN