Indicadors del dret a l'habitatge per avaluar el Pla de Drets Humans de Catalunya

El 10 de desembre de 2019, Dia Internacional dels Drets Humans, l’Estructura de Drets Humans de Catalunya (EDHC), formada pel Síndic de Greuges de Catalunya i l’Institut de Drets Humans de Catalunya, va lliurar al Govern de la Generalitat el Pla de drets humans de Catalunya (2020-2023), d’acord amb l’Acord GOV/125/2017, de 12 de setembre, pel qual s’encarrega a l’Estructura de Drets Humans de Catalunya l’elaboració d’un pla de drets humans.

El procés d’elaboració d’aquest pla va tenir com a eixos principals la transparència i la participació social i es van realitzar al voltant d’un centenar d’àgores arreu del territori i sobre temàtiques diverses – algunes de generals i d’altres sobre un dret concret– i també s’han recollit les aportacions que han fet experts en cada matèria. Paral·lelament, també es va preveure la possibilitat de participar a través d’una àgora virtual.

A la vegada, el Pla també té en compte la singularitat nacional catalana i la seva estructura social, d’acord amb les recomanacions emeses per les Nacions Unides, per donar compliment als tractats en matèria de de drets humans.

El Pla definitiu consta d’un conjunt d’accions legislatives, administratives i polítiques que cal posar en marxa per fer efectius els drets humans a Catalunya en els propers quatre anys. Aquestes mesures es divideixen en sis grans blocs i trenta-dos objectius, cadascun dels quals correspon a un dret. El repte ara és avaluar-ne la seva consecució, i per això s'estan elaborant indicadors per als diferents drets i les mesures proposades. L'Observatori DESC hem treballat en el dret a l'habitatge, proposant 47 indicadors (veure el final de l'informe).

Informació

Tipus publicació
Llibres i Informes
Data de publicació
Octubre 2021
Autors/es
Equip habitatge i ciutat