Perspectiva de gènere sobre el dret a l’habitatge i la pobresa energètica a Barcelona

Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en salut a Barcelona: una perspectiva de gènere

Redacció: Irene González

Equip de coordinació, revisió i aportacions: Maria Campuzano, Lucía Delgado, Irene Escorihuela, Agència de la Salut Pública

Equip d’obtenció i revisió de dades: Eduard Sala, Gabriele d’Adda, Maria Campuzano, Ana M. Novoa, Hyerim Yoon, Guillermo Domingo, Lucía Delgado, Bernat Berenguer i Eduardo Arenas

Disseny i maquetació: Daniel López

Aquest estudi s’ha elaborat a través dels membres de la PAH i/o de Aliança contra la  Pobresa Energètica (APE) que han acceptat respondre un qüestionari d’uns 40 minuts de duració subministrat cara a cara per persones voluntàries. El qüestionari inclou 247 preguntes sobre aspectes demogràfics i econòmics, preguntes sobre el seu habitatge i la problemàtica associada, sobre l’ús de subministraments i problemes associats i sobre la pròpia salut i la salut d’un dels infants de la llar entre 6 i 14 anys escollit aleatòriament. L’estudi va començar el juny del 2017 i les dades que s’analitzen en el  present informe inclou informació de les 167 persones enquestades a data del 28 de maig del 2018. 

Informació

Tipus publicació
Llibres i Informes
Data de publicació
octubre 2018
Autors/es
l’Aliança contra la  Pobresa Energètica (APE), Enginyeria Sense Fronteres (ESF), l’Observatori dels Drets Econòmics Socials i Culturals (Observatori DESC), la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)