Guia d’actuació municipal davant el risc de pèrdua de la llar

La present publicació és una guia per a municipis que volen millorar l’atenció a les persones amb problemes d’habitatge. Conscients que les realitats de cada municipi són molt diverses, la publicació està pensada com una eina dirigida a regidors i responsables polítics/ques i tècnics/ques, de manera que pugui donar pistes sobre com orientar (o reorientar) les polítiques socials d’habitatge a la seva població, en especial en matèria de desnonaments.

A continuació presentem alguns consells i recomanacions per a optimitzar el funcionament local en situacions d’emergència habitacional i risc de pèrdua de la llar. Per descomptat, les polítiques d’habitatge són molt àmplies i impliquen una transversalitat indispensable. En aquesta guia, tanmateix, volem centrar-nos en situacions de pèrdua d’habitatge, especialment des del moment en què el municipi té coneixement d’una persona amb ordre de llançament o possibilitat de desnonament. En aquest sentit, exposem propostes d’organització interna, de coordinació d’equips i de recerca de recursos per a poder reallotjar en cas que, malauradament, s’executi el llançament.

L’atenció a les problemàtiques d’habitatge impliquen un esforç econòmic important, i la disponibilitat de recursos és sovint un obstacle per a la seva implementació. Per aquest motiu proposem mesures de mínims i de màxims, per tal de poder interpel·lar a municipis de diferents mides i renda.

Les problemàtiques associades a la pèrdua de l’habitatge s’han multiplicat arran de la crisi econòmica i l’esclat de la bombolla immobiliària. La dificultat de fer-hi front des de l’àmbit municipal –ni des de cap altre nivell de govern- s’ha fet palesa en un elevat nombre de desnonaments. Els darrers anys s’han posat sobre la taula diverses propostes i estratègies des del món local per a poder donar suport a les llars amb dificultats de pagament de l’habitatge. La guia plasma aspectes d’alguns d’aquests nous serveis, consolidant les lliçons apreses de les experiències pioneres, amb els seus avenços i dificultats, i servir de font d’inspiració per a serveis municipals que no treballen en coordinació o de forma sistematitzada davant l’emergència habitacional. Des de l’Observatori DESC s’ha abordat la problemàtica tant des del vessant teòric com pràctic i aquesta guia permet compartir-ho amb els diversos municipis de l’àrea metropolitana.

Cal donar resposta des dels municipis a les problemàtiques associades a la pèrdua de l’habitatge a partir de circuits estandarditzats, coordinació entre àrees i aportacions socials.

Per a fer possible aquesta guia hem realitzat entrevistes amb una desena de municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, que ens han compartit les seves experiències d’organització i funcionament i també les mancances i dificultats en la gestió quotidiana de l’emergència habitacional en l’àmbit local.

Vam posar el primer gra de sorra d’aquest projecte amb les jornades “Com garantim el dret a l’habitatge i l’energia des dels municipis?” que van tenir lloc el mes de novembre de 2020 a l’espai veïnal Calàbria 66 amb el finançament de l’AMB, on es van presentar diverses experiències municipals en una de les taules rodones. També, hem pogut completar la guia amb aportacions fetes pels més de 60 municipis que van participar a la formació “Què necessitem per aturar desnonaments? Eines i experiències per a ajuntaments” realitzada el 31 de març d’enguany. Esperem que aquest document sigui d’utilitat i permeti obrir nous camins de resposta davant situacions tan complicades com la pèrdua de la llar.

Informació

Tipus publicació
Llibres i Informes
Data de publicació
Juny 2021
Autors/es
Irene Escorihuela Blasco i Alfredo Palomera Zaidel