Finançar i promoure el parc d'habitatge assequible metropolità

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) i l’Observatori DESC van celebrar el darrer 4 de febrer de 2022 el seminari web «Com financem i promovem el parc d'habitatge assequible que la regió metropolitana de Barcelona necessita?». Aquesta publicació recull l’experiència realitzada amb experts en política d’habitatge i el diàleg sobre les oportunitats de finançar la promoció i rehabilitació d’habitatge als municipis de l’Àrea i la regió Metropolitana de Barcelona. El debat va plantejar un interrogant sobre la constitució d'un veritable parc d’habitatge assequible d’escala metropolitana i els reptes principals que suposa assolir-lo. 

Informació

Tipus publicació
Memòries
Editorial
Obseravatori DESC, Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)
Autors/es
Irene Sabaté, Salvador Milà, Lucía Martín, Carles Sala, Carme Trilla, Luisa Pinto, Donato Muñoz, Alfred Palomera