Estudis i informes

Tenim una amplia expertesa en la realització d’estudis i informes en matèria de drets socials. 

Diversos informes realitzats per l’Observatori, com és el cas de la qüestió d’habitatge, tenen el valor afegit de la producció de dades pròpies a través del treball en xarxa amb entitats socials i col·lectius organitzats. 

Oferim l’elaboració d’estudis centrats en l’anàlisi de vulneració de drets així com guies, propostes i manuals sobre l'aplicabilitat i garantia dels drets socials, econòmics i culturals.

Imatge © designed by Freepik