Estat de l’exclusió residencial: Impactes de la Llei 24/2015 i altres mesures de resposta

Accedir a l’habitatge i fer front a les despeses derivades dels subministraments bàsics són problemàtiques que actualment pateixen moltes famílies catalanes. En aquest informe s’exposa quin ha estat el paper de moviments socials com la PAH i l'APE com a identificadors del problema de l’emergència habitacional i pobresa energètica i l’impuls de noves legislacions que hi puguin donar resposta. En concret, l’informe es centra en la Llei 24/2015 de mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i la pobresa energètica, una gran fita aconseguida gràcies a la mobilització social. Tanmateix, es pretén explicar aquestes problemàtiques i les seves relacions amb la salut de qui les pateix. Els resultats i conclusions de la investigació han permès generar unes recomanacions que, si s'apliquessin, permetrien reduir aquestes problemàtiques i els seus efectes. 

La PAH de Barcelona, l’Aliança contra la Pobresa Energètica, l’Observatori DESC, i Enginyeria Sense Fronteres, juntament amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona presenten els resultats de la Llei catalana antidesnonaments després de dos anys de treball amb les afectades.

Coordinació:
Lucía Delgado Ramisa

Equip de redacció, anàlisi de dades i entrevistes:
Lucía Delgado Ramisa, Pau Viñas Martínez, Gabriele D’Adda, Guillem Domingo Utset, Eduard Sala Barceló, Paula
Cardona i Parramon, Maria Campuzano Guerra, Irene González Pijuán, Josep Babot Barbero, Hyerim Yoon, Jordi
Besora Magem, Ana M. Novoa Pardo, Koldo López Guridi, Juli Carrere Balcells.

Disseny, maquetació:
Daniel López Pérez
Revisió lingüística:
Lucía Navarro Gómez

Fotografies:
PAH Barcelona i Aliança contra la Pobresa Energètica

Fotografia de la portada:
Jorge Vidal- Unsplash

Impressió: GraphicRapid

Any: 2022

Informació

Tipus publicació
Llibres i Informes
Editorial
Observatori DESC, Aliança Contra la Pobresa Energètica, PAH Barcelona, Enginyeria Sense Fronteres i Agència de Salut Pública de Barcelona
Data de publicació
Juliol 2022
Autors/es
Lucía Delgado, Pau Viñas, Gabriele D’Adda, Guillem Domingo, Eduard Sala, Paula Cardona, Maria Campuzano, Irene González, Josep Babot, Hyerim Yoon, Jordi Besora, Ana M. Novoa, Koldo López i Juli Carrere