Empresa i drets humans a Palestina: impacte de gènere

Compartim les activitats desenvolupades en el marc del projecte "Empreses i vulneracions de drets humans a Jerusalem Est: el seu especial impacte en els drets de les dones palestines. Reforç de les capacitats de resposta i d'incidència com a oportunitat per a una pau justa a l'Orient Pròxim".

Al llarg del mes d'octubre i novembre hem co-organitzat diverses trobades i participat a reunions d'incidència al voltant de com certes empreses estan vulnerant els DESC de les persones palestines. Juntament amb Novact i SUDS, hem treballat en un side-event a Ginebra sobre "Business & Human Rights" amb la presència d'advocades i investigadors d'Al Haq, centre de drets humans contrapart del nostre projecte. També s'han organitzat jornades i trobades a Barcelona i Girona, aprofitant la visita de la Maha Abdullah i Susan Power d'Al Haq. A continuació algunes fotografies dels actes i reunions. 

Multimèdia