Del sistema de (des)protecció al carrer: Joventut migrada extutelada a Catalunya i vulneracions del dret a l'habitatge

L'Observatori DESC, en col·laboració amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya som autores de l'informe El sistema de (des)protecció: joventut migrada extutelada a Catalunya i vulneracions del dret a l'habitatge

L'informe posa el focus en la joventut migrada extutelada tot buscant analitzar les limitacions del sistema d’acollida i acompanyament a infants i adolescents a Catalunya un cop assolida la majoria d’edat així com visibilitzar les barreres i vulneracions del dret a l’habitatge amb les quals es troben i que en alguns casos poden empènyer a situacions de sensellarisme juvenil. Així mateix, els 3 capítols de l’informe recullen un seguit de recomanacions amb clau d’incidència enfocades a incentivar una resposta basada en un enfocament de drets.  

Per fer-ho, s'ha comptat amb la col·laboració de professionals i entitats que treballen en el seu dia a dia amb joves migrades i els casos de vulneracions del dret a l'habitatge que el col·lectiu pateix. 

Així doncs, la investigadora en migracions, Neus Arnal i la periodista especialitzada en assumptes internacionals, Marta Díez Alonso, són les coautores del primer capítol, que recull de forma breu els reptes que es desprenen de l’arribada de joves migrats sols al territori català al llarg dels últims anys.

El segon capítol, que aborda de forma panoràmica però detallada les dificultats principals a les quals s’enfronten els joves migrants extutelats i sols per accedir a un habitatge digne i adequat, ha estat escrit pel Guillem Domingo i l'Alfredo Palomera, membres de l'Observatori DESC.

Darrerament, el tercer capítol consta de diferents parts amb diferents autores. D'una banda, el periodista i activista antirracista Alaaddine Azzouzi i les companyes de la Fundació Arrels contextualitzen a través de les dades la situació de sensellarisme juvenil a casa nostra. De l'altra, el Grup de Suport a Joves de Tarragona visibilitza les implicacions i conseqüències més dures del sensellarisme a tarvés del cas real de joves tarragonines.

En definitiva, a través del treball d'aquest informe, des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i des del conjunt de l'associacionisme juvenil català es vol posar sobre la taula la problemàtica que atravessa el col·lectiu de joves migrades extutelades al nostre país. Vol ser, també, un granet de sorra, però que volem que sigui l'inici del canvi positiu cap a la revisió interna de totes les nostres actituds, tan personals com a escala organitzativa i associativa. Per últim, més enllà de la denúncia, aquest informe també és una eina útil per a les entitats i institucions perquè més enllà de detectar problemàtiques i vulneracions, identifica aspectes clau a millorar amb propostes concretes per a la incidència política i enfocades a tirar endavant polítiques que promoguin l’emancipació plena de les joves migrades extutelades.

Informació

Tipus publicació
Llibres i Informes
Editorial
Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC)
Data de publicació
Setembre 2022
Autors/es
Neus Arnal Dimas, Marta Díez Alonso, Guillem Domingo Utset, Alfredo Palomera Zaidel, Alaaddine Azzouzi Rahmouni, Fundació Arrels Grup de Suport a Joves de Tarragona