Curs on-line: Drets Humans, cooperació al desenvolupament i relacions Nord/Sud

Objectius del curs

El curs es proposa tres objectius fonamentals. Per una banda, visibilitzar el valor afegit que suposa la incorporació dels drets humans – civils, polítics, econòmics, socials, culturals i ambientals – en les polítiques de cooperació internacional i les relacions Nord/Sud. D’altra banda, dotar a l’alumnat d’eines per a fer efectiva l’incorporació de l’enfocament de drets humans. Finalment, el curs pretén reflexionar sobre alguns dels interrogants que s’obren sobre la realització dels drets humans en els països del Sud en l’actual context de crisi econòmica mundial

Contingut del curs

El curs s’estructura en 4 mòduls de 20 hores de duració (80 hores total)

 1. El primer està dedicat a l’estudi dels conceptes claus en matèria de drets humans. Així s’abordaran els diferents àmbits de protecció dels drets humans, els mecanismes de garantia i alguns drets emergents
 2. En el segon mòdul es tractaran dues temàtiques: la introducció dels drets humans en l’agenda de la cooperació internacional; i les característiques bàsiques de l’Enfocament Basat en Drets Humans (EBDH) en els projectes de cooperació internacional al desenvolupament
 3. Amb l’objectiu d’apropar aquests coneixements a la realitat, en el tercer mòdul es treballaran experiències concretes d’aplicació dels drets humans en l’acompanyament a lluites de comunitats empobrides de països del Sud
 4. Finalment, es tractaran alguns dels reptes actuals en relació als drets humans, la cooperació al desenvolupament i les relacions Nord/Sud com la justiciabilitat dels drets econòmics, socials, culturals i ambientals i l’impacte de les empreses multinacionals

Destinataris/es

Persones interessades en la promoció dels drets humans, les relacions Nord/Sud i la cooperació internacional

Qui l'organitza

L’Observatori DESC és una plataforma d’entitats i persones creada al 1998 amb l’objectiu de defensar i promoure una visió integral i indivisible dels drets humans, tant drets civils i polítics com drets econòmics, socials, culturals i ambientals. Des d’aquesta visió de la integralitat i interdependència dels drets humans, l’Observatori DESC ha treballat en formació i educació pel desenvolupament i en projectes de cooperació al desenvolupament amb organitzacions d’Amèrica Llatina

Equip docent

La Coordinació d’aquest curs està a càrrec de Gerardo Pisarello i l’equip pedagògic el conformen: Laia Fargas Fursa, Vanesa Valiño i Ada Colau. Així mateix, es comptarà amb una persona encarregada de donar suport tècnic si és necessari per facilitar el normal desenvolupament del curs pel que fa a qüestions tècniques o informàtiques.

Certificat del curs

Un cop acabat el curs, les persones que hagin participat en els 4 mòduls a través dels diferents mecanismes prevists obtindran un certificat d’aprofitament

Programa

Mòdul 1

Els drets humans com a eina per a la transformació social

 • Conceptes fonamentals en matèria de drets humans
 • Àmbits de protecció – Sistema internacional/regional/estatal
 • Mecanismes de garantia
 • Drets humans emergents
 • Avaluació: qüestionari i participació en fòrum de debat

 

Mòdul 2

Repensar la cooperació al desenvolupament des d’una perspectiva de drets

 • Vinculació entre drets humans i el concepte de desenvolupament
 • Pobresa i drets humans
 • Característiques bàsiques de l’Enfocament Basat en Drets Humans (EBDH)
 • Avaluació: qüestionari i participació en fòrum de debat

 

Mòdul 3

De la teoria a la pràctica: l’aplicació de l’Enfocament de Drets Humans

 • Estudi de dos casos pràctics d’aplicació de l’enfocament de drets humans a partir de l’anàlisi de qüestions com: la titularitat de drets, d’obligacions i de responsabilitats; i als mecanismes de rendició de comptes i participació
 • Avaluació: qüestionari i participació en fòrum de debat

 

Mòdul 4

Drets Humans i cooperació al desenvolupament en context de crisi econòmica mundial

 • Fòrum de tancament del curs. Avaluació del curs
 • TEST D’AVALUACIÓ FINAL

 

Amb el suport de: 

Metodologia d'aprenentatge

Lectures i material audiovisual, participació en fòrums i tutories personalitzades

Metodologia d'avaluació

Qüestionaris i participació en fòrums

Informació

Data/es
dimecres, 15 febrer, 2012 - 02:00
divendres, 23 març, 2018 - 00:00
Data/es

Del 15 de febrer al 26 de març de 2012

Dedicació estimada
80h
Termini d’inscripció
dimarts, 31 gener, 2012 - 00:00
Places
20
Preu
150