Béns Comuns i necessitats col·lectives: La cruïlla de camins entre velles crisis i noves emergències

Per obtenir el llibre en paper, només cal que:

Enviis un correu a info@observatoridesc.org demanant-lo

En les darreres dècades, la consolidació del paradigma neoliberal ha fet retrocedir els drets més fonamentals de la majoria. Mentre unes poques elits n’han sortit beneficiades, les necessitats de la vida quotidiana de la ciutadania s’han vist amenaçades. Així, les diferents crisis econòmiques encadenades s’han superposat a la crisi social, de cures i l’emergència climàtica. L’esclat de la pandèmia de la COVID19 no ha fet sinó visibilitzar i accentuar la devaluació dels drets socials i l’augment de les desigualtats vinculades la superposició de crisis múltiples.

El llibre és un recull de quinze capítols d’autores de perfils diversos, tant de renom acadèmic com d’àmbits més activistes, dividits en dos blocs. En primer lloc, hi ha quatre capítols (I-IV) que miren al passat, i intenten respondre la pregunta d’on venim. Així, s’analitzen els fonaments i impactes de la concentració i acumulació de capital que ha fet possible la infraestructura neoliberal i la mercantilització dels béns comuns dels últims 30 anys. D’altra banda, el segon bloc (V-XV), més extens, mira al present i busca respondre la pregunta cap on anem. Així, conté diferents reflexions sobre la cruïlla de camins en què ens trobem i els possibles canvis i resistències que venen. A més, alguns dels capítols incorporen el factor pandèmia en l’anàlisi del present i el que vindrà. Es tracta d’una diagnosi però també hi ha propostes d’imaginaris de futur sobre allò públic i comunitari, per avançar cap a la justícia econòmica, social i ambiental.

Autors/es Marco Aparicio Wilhelmi, Joan Benach, Josep Manel Busqueta, David Casassas, Clàudia Custodio Martínez, Irene Escorihuela, Gemma Flores-Pons, Luis González Reyes Mònica Guiteras Blaya, Ernest Gutiérrez, Javier Guzman, Nuria Hernandez Mora, Yayo Herrero, Pati Homs, Francesc La Roca, Júlia Martí Comas, Adrià Martín, Júlia Martínez, Leandro del Moral, Albert Noguera Fernández, Josep Nualart Corpas, Alfons Pérez López, Juan M. Pericàs, Annaïs Sastre, Oscar Simón Bueno

 

 

Informació

Tipus publicació
Llibres i Informes
Data de publicació
Febrer 2021
Autors/es
Coordinació: Ernest Gutiérrez i Clàudia Custodio Compilació: Marco Aparicio, Clàudia Custodio, Ernest Gutiérrez i Alfons Pérez Edició: Clàudia Custodio i Ernest Gutiérrez Traducció: Marco Aparicio i Clàudia Custodio