Porto Alegre i els DESC

02/04/2003

Porto Alegre i els DESC

02/04/2003
Autors: 
Helena Vasconcelos, amb col·laboració d'Oliver Klein i Gerardo Pisarello
Editorial: 
Amb el suport de la Diputació de Barcelona
Data Publicació: 
Febrer 2003

L'Informe sobre els Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) en les propostes alternatives a l'actual procés de globalització vol demostrar el contingut i les propostes relacionades amb els DESC elaborades a les tres edicions del Fòrum Social Mundial realitzat a Porto Alegre (Brasil). L'informe ha estat elaborat per Helena Vasconcelos, amb la col·laboració d'Oliver Klein i Gerardo Pisarello.

Drets Socials i Globalització

06/04/2007

Drets Socials i Globalització

06/04/2007
Autors: 
Ríos, L. (Coor.), Pisarello, G., Bondia, D., De la Rosa, J.
Editorial: 
Amb el suport de la Diputació de Barcelona, Gabinet de Relacions Internacionals
Data Publicació: 
Juny 2003

Aquesta publicació tracta sobre els efectes de la globalització en el gaudiment dels drets econòmics, socials i culturals, entenent els DESC com a drets humans que responen a necessitats bàsiques per a una vida digna. El propòsit és d'aclarir conceptes i rebatre els arguments que sustenten la tesi que els drets socials són aspiracions inexigibles jurídicament.

Seminari La integració de l'enfocament de drets humans en la cooperació al desenvolupament

11/04/2007

Seminari La integració de l'enfocament de drets humans en la cooperació al desenvolupament

11/04/2007

Pamplona, 10 i 11 d'abril

Seminari de discussió entre ONGs de Drets Humans i de Cooperació al Desenvolupament sobre els límits i les potencialitats de l'enfocament de drets en la cooperació internacional.

Per consultar les ponències i debats, clica AQUÍ

Dret a l'habitatge i polítiques habitacionals: informe d'un desacord

01/25/2008

Dret a l'habitatge i polítiques habitacionals: informe d'un desacord

01/25/2008
Autors: 
Observatori DESC
Data Publicació: 
Gener 2008

L'informe elaborat arran de la visita del Relator Especial de NNUU pel Dret a un Habitatge Adequat, Miloon Kothari. Mesos després de la visita, la situació habitacional ha canviat, alhora han continuat les movilitzacions ciutadanes pel dret a l'habitatge, però continua havent una crisi.

Aquest document pretén explicar quins mecanismes del dret internacional garanteixen el dret a l'habitatge i a la ciutat; així com servir d'eina a aquells que lluiten pel compliment del dret a l'habitatge

Informe del Relator de Nacions Unides sobre la situació de l'habitatge a l'Estat espanyol

02/15/2008

Informe del Relator de Nacions Unides sobre la situació de l'habitatge a l'Estat espanyol

02/15/2008

El Relator Especial de Nacions Unides pel Dret a un Habitatge Adequat, Miloon Kothari, va visitar l'Estat Espanyol en Missió Oficial al novembre de 2006.

Fruït d'aquesta visita ha elaborat un informe sobre la situació de l'habitatge a l'Estat Espanyol, a l'informe es poden trobar les recomanacions que el relator Especial fa a les autoritats per millorar la situació habitacional i fer front a la crisi des d' una perspectiva de drets humans.

Observatori sobre l’acompliment dels DESC a Bolívia

03/04/2007

Observatori sobre l’acompliment dels DESC a Bolívia

03/04/2007

Contrapart local: Capítulo Boliviano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (CBDHDD) .

Amb el recolzament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), Generalitat de Cataluña.

II Curs de Drets Socials : Els drets socials com a drets fonamentals

01/04/2007

II Curs de Drets Socials : Els drets socials com a drets fonamentals

01/04/2007

Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona,
Octubre - desembre del 2006
Amb la col·laboració de: Institut de Drets Humans de Catalunya i Projecte dret al Dret de la Universitat de Barcelona.

El curs es va dur a terme a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona com a assignatura de lliure elecció, i va comptar amb la col·laboració del Projecte Dret al Dret de la Universitat de Barcelona i de l’Institut de Drets Humans de Catalunya.

Articles publicats

07/08/2009

Articles publicats

07/08/2009
Autors: 
Observatori DESC
Data Publicació: 
2007-2009

A continuació trobareu un recull d'articles de diversos membres de l'Observatori DESC publicats a la premsa.

Llistat dels articles publicats fins al moment disponibles online:

Xarxa Internacional pels Drets Econòmics, Socials i Culturals (ESCR-Net)

04/04/2007

Xarxa Internacional pels Drets Econòmics, Socials i Culturals (ESCR-Net)

04/04/2007

L'Observatori DESC forma part de la Xarxa Internacional pels Drets Econòmics, Socials i Culturals (Red-DESC), una nova coalició d'organitzacions i persones de tot el món compromeses amb l'enfortiment dels DESC.

El dret a l'habitatge en el marc de la crisi: continuitat o canvi de model?

03/18/2010

El dret a l'habitatge en el marc de la crisi: continuitat o canvi de model?

03/18/2010

Taula rodona. Dilluns 22 de març de 18 a 20 hores - Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona