Informe de l'Observatori DESC "Dret a l'Habitatge i polítiques habitacionals: informe d'un desacord"

L'Observatori DESC ha elaborat un informe sobre la situació de l'habitatge a l'Estat Espanyol arrel de la visita en Missió Oficial del Relator de Nacions Unides, Miloon Kothari.
 
L'informe és complementari a l'informe del Relator Especial pel Dret a un Habitatge Adequat i es presenta com una eina pels grups, col·lectius, entitats, organitzacions, administracions... que lluiten per fer efectiu el dret a l'habitatge. Aquest informe de l'Observatori DESC es divideix en sis apartats principals:

No en nom nostre: Endeutar més Àfrica no és la sortida per salvar l'economia espanyola

La campanya Qui deu a qui? vol expressar el seu rebuig més profund al nou pla del Executiu central mitjançant el qual pretén destinar 100 milions d’euros, amb càrrec al Fons d’Ajuda al Desenvolupament (FAD) per finançar projectes que afavoreixin la exportació d'infraestructures a Àfrica.

Congo, més que mai?

La Sra. Soraya Rodríguez, Secretària d’Estat de Cooperació Internacional, cridava ahir l’atenció sobre la guerra al Congo, mitjançant un article publicat en el diari El País titulat “Congo més que mai”

Pàgines