El dret a la ciutat

Setena publicació de la col·leció "Drets Humans Emergents" en la qual s'aborda el "dret a la ciutat" a partir de tres grans apartats.

En el primer es defineix el dret a la ciutat en el marc dels drets emergents, es tracten els orígens del concepte i lllurs possibilitats, i quines són les lluites dutes a terme, en especial a Amèrica Llatina.

En el segon bloc es tracten diferents dimensions del dret a la ciutat com ara la seguretat, l'espai públic, i la ciutat des d'una perspectiva de gènere.

Per últim, el tercer apartat, està dedicat a plantejar reptes i propostes concretes per a la ciutat Barcelona.

Informació

Tipus publicació
Llibres i Informes
Editorial
Observatori DESC - Intstitut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)
Data de publicació
octubre 2011
Autors/es
Jordi Borja, Zaida Muixí, Josep Mª Montaner, Aida Guillén, Gerardo Pisarello, Jaume Saura, Lorena Zarate