Primera reunió de treball del Grup Promotor amb els grups municipals per implementar la moció per ampliar el parc públic d'habitatge a Barcelona

Primera reunió de treball del Grup Promotor amb els grups municipals per implementar la moció per ampliar el parc públic d'habitatge a Barcelona

Avui s'ha constituït el grup de treball per concretar de forma urgent l'activació de les mesures que inclou la moció aprovada al mes de febrer

La ONU suspèn Espanya en matèria de drets socials i especialment en dret a l’habitatge

Duríssim correctiu del Comitè DESC que coincideix amb les mesures exigides per la societat civil són: aixecar les mesures d’austeritat, revertir la precarietat i temporalitat dels contractes de treball, aturar la criminalització dels vaguistes o augmentar les pensions. Sobre habitatge, l’augment del parc d’habitatge públic, el control de preus i la reforma de la Llei d’arrendaments, la necessitat de donar alternatives a les famílies desnonades i de permetre que les comunitats autònomes aprovin lleis contra l’emergència.

Nou informe: Els desnonaments del 2008-2017: una vulneració greu dels drets humans que no s’atura

El passat dimecres 7 de març el Consell general del Poder Judicial (CGPJ) va actualitzar l’informe “Efectos de la crisis en los órganos judiciales” on apareixen entre d’altres les dades de desnonaments desagregades a nivell estatal, regional, provincial i per partits judicials.

Noves propostes per a l’habitatge públic a la ciutat de Barcelona

Els darrers dies els mitjans de comunicació s’han fet ressò de noves iniciatives de l’Ajuntament de Barcelona en el camp de l’habitatge públic. Ahir mateix, en roda de premsa van ser presentades públicament vàries propostes treballades el darrer any i que es preveuen implementar a través de projectes pilot durant l’any 2018. El context de partida és, d’una banda, la situació d’exclusió residencial que viu la ciutat, i de l’altra, els 18.445 habitatges a preus inferiors al mercat que preveu el Pla pel Dret a l’Habitatge a 10 anys vista.

Pàgines