VII Jornada XAPSLL Anàlisi i reptes de les polítiques d’habitatge a BCN i sensellarisme

Data: 27 de febrer 2020, de 09.30 a 14 h.

Aforament: 100 persones

Ho organitzen: XAPSLL i ECAS

 

Objectius:

  • analitzar la situació actual, el col·lapse del sistema per atendre el sensellarisme perquè no hi ha accés a habitatge assequible.
  • visibilitzar els problemes amb què es troben les entitats que atenen les persones sense llar i proposar i reclamar solucions.
  • valorar les polítiques d’habitatge en relació al sensellarisme i les propostes elaborades per diferents actors.

 

PROGRAMA

09.30 h: Benvinguda institucional

Sònia Fuertes, Comissionada Drets Socials 

09.40 h: El problema de l’accés a l’habitatge per a les persones sense llar a Barcelona.

Presenta i modera:Carles Cabré, representant de la XAPSLL

Guillem Domingo - Observatori DESC: Visió general de les problemàtiques associades a l’habitatge (vulneració de drets, habitatge buit, falta d’habitatge públic...), gentrificació, desencaix entre mercat laboral-salaris i preu lloguers. Anàlisi de polítiques i dels intents de reforma legislativa, comparativa amb d’altres ciutats europees.

Sílvia Laporta - Comissió de Diagnosi XAPSLL: El volum de persones que hi ha al carrer no disminueix sinó que augmenta. Xifres i dades del perfil de les persones sense llar. Arribada de menors d’edat no acompanyats, demandants de protecció internacional que veuran rebutjada la seva petició com a refugiat. Dades sobre recursos i habitatges. Anàlisi del SIS. Informe de Diagnosi 2019. Informe 2008-2018 “Qui dorm al carrer” (Albert Sales).

10.15 h: Experiències des del tercer sector: Projectes innovadors per facilitar l’accés a l’habitatge a persones sense llar.

Presenta i modera: Maira Costa, representant de la XAPSLL

Salvador Maneu - Director de Sant Joan de Déu Serveis Socials:projecte INSULA.

Jesús Ruiz - Director del Centre d’Acollida Assís:nou centre d’allotjament per a dones Rosario Endrinal.

10.45 h: PAUSA CAFÈ

11.15 h: Experiència a Finlàndia: El cas de l’ONG Y. Foundation.

Timo Mutalahti - Advocat corporatiu de Y-Foundation: entre d’altres funcions, forma les persones que treballen en serveis de suport i en serveis immobiliaris en aquesta entitat dedicada a oferir lloguer assequible a persones sense llar o sota l’amenaça d’esdevenir-ho. 

  • Parc que gestionen: quantitat, tipus d’habitatges (compartit/individual/amb espais comuns, amb suport social…), perfils atesos.
  • Com es  proveeixen d’habitatge: promoció pròpia, captació de propietaris privats…
  • Quines formes de tinença ofereixen a les persones ateses
  • Com es financen
  • Aliances per a la col·laboració público-privada

11.45 h: Torn de preguntes i debat amb el públic.

12.15 h: Polítiques, programes i experiències en provisió d’habitatges a persones sense llar: La resposta de l’Administració municipal i catalana.

Presenta, modera i clou: Xavier Puig - president ECAS

Judith Gifreu, directora AHC: Quines polítiques, actuacions, recursos tenen previst dur a terme per fer front al sensellarisme en un futur proper? Estratègies per captar habitatges del parc privat per atendre el sensellarisme, el paper de les entitats socials.

Javier Buron, director IMHB:Contingents i serveis, quina previsió hi ha d’ampliar el parc d’habitatges disponible per atendre persones sense llar? I mentrestant, què s’està fent? (SIFU, Unitat contra Exclusió, SPIM - Servei Prevenció, Intervenció i Mediació amb habitatges, treballen a favor del bon ús de l’habitatge públic adjudicat.) Explicar el projecte tractor. 

Representant Dept. Drets Socials Ajuntament: Quines polítiques, actuacions, recursos tenen previst dur a terme per tal de fer front al sensellarisme en un futur proper? APROP, Operador metropolità, etc. Situació centres residencials, llistes d’espera, housing first, nous plantejaments, allotjament temporal que es converteix en indefinit, col·lapse. Que quedi plasmada la divergència entre la situació existent i el plantejament inicial dels recursos disponibles, que acaben fent-se servir amb una finalitat diferent de la prevista (Pisos d’inclusió saturats, amb poca rotació perquè l’accés al mercat privat és inviable per a les persones ateses.) Quines mesures es preveuen per revertir aquesta situació i poder mantenir la funció d’inclusió d’aquests recursos?

13.15 h: Torn de preguntes i debat amb el públic.

13.45 h: Tancament: Xavier Puig

Informació

Tipus
Jornada
Data/es
dijous, 27 febrer, 2020 - 09:30
Data/es

27/02/2020, de 09.30 a 14 h.

Lloc

Espai: Palau Macaya