Recurs d'empara al TC contra els desnonaments oberts

Recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional en denúncia del caràcter il·legal dels desnonaments que es dicten sense data ni hora.

El passat 21 de març, la Comissió de Defensa de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, l’Observatori DESC i la Plataforma d’Afectades per les Hipoteques vàrem registrar un recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional en contra del desnonament obert d’una família vulnerable i en risc d’exclusió residencial a Barcelona. En el recurs es posa de manifest el caràcter il·legal d’uns desnonaments en obert que es dicten sense data ni hora concreta, en contra de l’establert de forma reiterada per la normativa corresponent, la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC). Aquesta pràctica respon de forma clara a un intent dels jutjats de llançar a les famílies sense fer front als moviments socials i sense garantir un reallotjament adequat. Al recurs, el primer presentat d’aquesta classe al territori espanyol i que ara publiquem, s’al·lega la vulneració de diferents drets fonamentals com la tutela judicial efectiva, el dret a la intimitat personal i familiar i el dret a la inviolabilitat del domicili, tots en connexió clara amb el dret a l’habitatge.

En el cas que vàrem registrar davant del Tribunal Constitucional, encara no era d’aplicació la recent modificació de la LEC per part del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidasurgentes enmateria de vivienda y alquiler que recull les denúncies dels moviments socials i remarca de forma més precisa la necessitat de dictar els desnonaments amb data i hora exacta. Per tant, considerem que davant dels pròxims recursos d’empara que es presentin contra els desnonaments en obert que s’estan dictant en l’actualitat,  el Tribunal Constitucional tindrà encara més elements per condemnar aquesta pràctica contrària als drets humans.

Per últim, cal remarcar que el recurs d’empara contra un desnonament en obert davant el Tribunal Constitucional és l’últim recurs que es pot presentar a nivell espanyol després de que una persona afectada vegi rebutjats els seus recursos anteriors, com el recurs de reposició o el recurs de nul·litat que aconsellem presentar en el Kit contra els desnonaments en obert. A més, és important recordar per a totes aquelles persones afectades per un desnonament en obert, que la justícia gratuïta també cobreix els tràmits davant el Tribunal Constitucional i que el recurs d’empara que ara publiquem pot servir de guia per presentar nous casos.

Multimèdia

Informació

Data d'inici
dimecres, 29 maig, 2019
Estat
Arxivat
Jutjats

Tribunal Constitucional

Advocats

Sixte Garganté (Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans (ACDDH).