Radiografia i impacte de la contractació pública catalana en Drets Humans

L’informe “Radiografia i impacte de la contractació pública catalana en Drets Humans” realitzat per l'Observatori DESC revela el pes que tenen en ella empreses multinacionals espanyoles com FCC i el Grup ACS, i adverteix de la petjada social que deixen aquestes empreses multiservei (EMS) o facilities, tant a Catalunya com arreu del món on operen, donades les seves pràctiques de "dumping social", precarietat laboral i vulneracions de Drets Humans

 

Resultats principals

Els majors contractistes de les administracions públiques a Catalunya són:

  • FCC, amb almenys 2.759.720.937,93€ adjudicats (7,10% del total)
  • Grup ACS, amb un mínim de 2.341.014.638,31€ (6,02%)
  • Telefónica, amb mínim 730.579.495,05 € adjudicats (1,88%)

Deu grups empresarials s’enduen com a mínim el 21% de tota la contractació pública executada a Catalunya

 

Segons l'informe “Radiografia i impacte de la contractació pública catalana en drets humans” de l’Observatori DESC almenys 1 de cada 20 euros contractats per les Administracions Públiques catalanes va destinat a empreses multiservei (EMS) o facilities. Ara bé, si també es tenen en consideració les empreses vinculades a EMS i facilities, la xifra de contractació realitzada ascendeix a més de 6.650 milions d’euros, que comporta el 17% del volum total de la contractació pública catalana.

Les empreses multiservei (EMS) o facilities, que fan sovint tasques externalitzades per l'Administració, són empreses que aprofiten la seva indefinició jurídica per a no adherir-se al conveni sectorial que els pertocaria i aplicar-se el que menys costos laborals els comporti. Sovint aquestes empreses abarateixen el cost dels contractes a costa dels drets laborals dels seus assalariats. En realitzar diferents activitats resulta difícil saber exactament quantes persones estan vinculades a elles i quins són els seus ingressos i beneficis. En molts casos ni tan sols es pot conèixer a quina activitat exactament es dedica el contracte.


Les empreses d’aquest tipus que tenen major presència a Catalunya són grans transnacionals com a FCC, el Grup ACS, Telefónica, Enel, Ferrovial, Indra, Sacyr o Acciona. De fet, només el 28% de la contractació pública a Espanya es realitza amb petitesi mitjanes empreses.

 

"Diverses empreses que gestionen milions d’euros de contractes públics han estat vinculades a denúncies pels seus treballadors per precarietat laboral (exemples Sacyr, Clece)"

"Les administracions catalanes signen alts volums de contractació amb  grups empresarials com FCC, el Grup ACS, Telefónica, Ferrovial, Acciona, entre d’altres, amb denúncies fora de l’estat espanyol per violacions de drets humans"

 

És una pràctica estesa entre EMS, facilities i afins guanyar concursos públics presentant ofertes "competitives", o de baixa temerària, que redueixen costos a força d’augmentar la precarietat laboral, i que tenen com a conseqüència la reducció en la qualitat de servei.

Els baixos costos es tradueixen en inseguretat, inestabilitat laboral, dependència i vulnerabilitat dels treballadors. S'ha pogut comprovar que treballadors/es en la mateixa funció gaudeixen de molt pitjors condicions laborals quan treballen per una EMS. Així, la Administració està sent cómplice, a través de la contractació, de l'augment d’aquest tipus de pobresa laboral.

Mentre que un 5% de la contractació pública es fa a favor d’empreses vinculades amb l’aplicació de mesures de precarietat laboral i de “dumping social”, un 17% del volum s’adjudica a favor d’empreses afins a aquestes pràctiques, i, per tant, còmplices d’aquestes.

Les EMS, facilities i empreses vinculades acaparen una gran part del volum de certs serveis:

  • Les empreses multiserveis i facility aglutinen com a mínim el 42% del volum adjudicat entre 2016 i 2020 per a serveis de clavegueram, brossa, neteja i medi ambient, i la proporció puja al 57% si es tenen en compte les empreses vinculades a EMS i facilities
  • Entre 2016 i 2020, el 40% del volum de serveis comercials al detall d’hostaleria i restauració va ser adjudicat a EMS i facilities
  • El 41% del volum de treballs de construcció s’adjudica a empreses vinculades a EMS o facilities.

 

Descarrega-te'l ara de manera gratuita

A l'informe “Radiografia i impacte de la contractació pública catalana en drets humans” de l’Observatori DESC es poden trobar les dades, les xifres milionàries implicades i l'anàlisi en matèria de Drets Humans, econòmics, socials i ambientals.

Informació

Tipus publicació
Llibres i Informes
Editorial
Observatori DESC
Data de publicació
26 setembre 2021
Autors/es
Marta Ribera Carbó