Pla de Xoc davant la Crisi del CoVid-19

Davant l'actual situació de crisi del CoVid-19, diferents col·lectius (sindicats laborals, d'habitatge, etc.) han elaborat un Pla de Xoc, un seguit de mesures per tal que la vida es posi al centre. Des de l'Observatori DESC ens sumem a aquest Pla de Xoc Social.

Davant la crisi i l’excepcionalitat del Corona Virus, instem als poders públics a decretar un #PladeXocSocial. La vida i les persones, primer. Impulsem 10 mesures urgents, entre les quals una moratòria del pagament del lloguer i de tots els desnonaments.

  • Intervenir la totalitat dels recursos sanitaris privats i posar-los al servei de l’interès general. Injecció de diners i mitjans per tal de prevenir el col·lapse del sistema sanitari.
  • Obertura de les plantes d’hospitals públics tancades per les retallades. Amb el compromís de manteniment posterior per recuperar els nivells de qualitat previs a la crisi financera i que avui es demostren imprescindibles.
  • Moratòria del pagament del lloguer. Cal paralitzar el cobrament de rendes immobiliàries i alleugerir l’asfíxia de la població, en un context en el qual l’economia comença a paralitzar-se i els ingressos a disminuir.
  • Moratòria dels pagaments hipotecaris. Cal paralitzar el cobrament de deutes i d’interessos per part de les entitats financeres a individus, famílies i petits comerços.
  • Paralització dels desnonaments. Paralització dels desnonaments així com de tots els procediments judicials que pugin acabar en desnonament. Especialment en un context com l’actual, en el qual no es pot afegir més pressió a les meses d’emergència municipals, ja normalment saturades.
  • Cobertura del 100% del salari. Incloent-hi els complements de les treballadores afectades pel virus o en confinament preventiu, sota el mateix tractament que un accident laboral. Que les mútues es facin càrrec del cost econòmic, no la Seguretat Social.
  • Cobertura econòmica de les cures. Cobertura del 100% del salari com a mesura excepcional per aquelles treballadores i treballadors que no puguin assistir al seu lloc de treball, per fer-se càrrec de terceres persones afectades pel virus, convalescents o afectades pel tancament dels centres educatius, de les residències de gent gran i dels centres de dia.
  • Aturar tots els EROs o ERTEs que la patronal hagi iniciat o pretengui iniciar durant aquest període d’emergència.
  • Pla de suport a les treballadores i treballadors per compte propi. Exempció del pagament de la quota d’autònoms i cobertura econòmica per totes aquelles persones que no puguin desenvolupar les seves tasques laborals per motius de confinament, malaltia o per fer-se càrrec de terceres persones afectades directament o indirectament pel virus.
  • Programa d’informació a la població. Informació diària, didàctica, clara i rigorosa de la situació real, d’obligat compliment per tots els mitjans de comunicació de masses, per calmar a la població i confrontar les fakes news i informacions confuses i alarmistes.

Multimèdia

plan-de-choque-social-covid19